เมืองทากามัตสึ (Takamatsu: 高松市) เมืองเอกในจังหวัดคางาวะ ประเทศญี่ปุ่น ในอดีตเมืองทากามัตสึเป็นชุมทางรถไฟและท่าเรือข้ามฟากหลักของเกาะชิโกกุจนกระทั่งมีการสร้างสะพานเซโตะโอฮาชิในปี 1988 มีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครอง


ปราสาททากามัตสึ (Takamatsu Castle)
ภาพ: Japan Travel

สถานที่ท่องเที่ยวในทากามัตสึ
• ปราสาททากามัตสึ: ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองสร้างเมื่อปี 1950 ปราสาทตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำคูเมืองโดยมีการผันน้ำจากทะเลเข้ามา ขนาดของปราสาทไม่ใหญ่โตมากนัก บรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นเหมาะสำหรับหลีกหนีจากความวุ่นวายในตัวเมือง

• สวนริตสึริน: สวนสวยตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่แวดล้อมไปด้วยบึงน้ำ เนินเขาและแมกไม้ที่ผลัดกันเบ่งบานสร้างสีสันไปตามฤดูกาล กลางสวนมีสะพานโค้งทอดข้ามบึงน้ำซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดของสวน สวนริตสึริน


เกาะโองิจิมะ (Ogijima Island)
ภาพ: Discover Japan

• เกาะโองิจิมะ: เกาะขนาดเล็กที่ผุดขึ้นมาจากทะเลจนกลายเป็นภูเขาย่อมๆ เกาะมีความกว้างราว 1 กิโลเมตร ยาว 2 กิโลเมตร มีท่าเรือและหมู่บ้านอยู่บริเวณตีนเขาทางใต้ ทางเหนือมีประภาคารเล็กๆ บนเกาะมีผู้อาศัยประมาณ 200 คน