คาตาโกมบ์ (Cata Comb: مقابر كوم الشقافة) อุโมงค์ใต้ดินโบราณในเมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ คาตาโกมบ์เป็นสิ่งก่อสร้างที่เต็มไปด้วยปริศนาและมนต์เสน่ห์ให้ค้นคว้าหาความลับ เปรียบเสมือนแหล่งอารยธรรมโบราณที่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ในยุคทองของอียิปต์


สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย (The Catacombs of Alexandria)

"คาตาโกมบ์" หรือ "สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย" (The Catacombs of Alexandria) สร้างขึ้นโดยการเจาะลึกเข้าไปในภูเขาหินทรายเพื่อใช้เป็นสุสานใต้ดินของกษัตริย์สมัยโบราณ (นอกเหนือจากพีระมิด) แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าคาตาโกมบ์ถูกสร้างขึ้นเมื่อใด

บริเวณผนังอุโมงค์เจาะลึกเข้าไปเป็นสถานที่เก็บพระศพ ด้านหน้ามีแท่นบูชาและตะเกียงดวงเล็กแขวนเอาไว้ พื้นที่ภายในสุสานแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นสำหรับเตรียมการปลงศพ ชั้นเก็บรักษาและชั้นที่บรรดาพระญาติจะมารวมตัวกันสังสรรค์เพื่อระลึกถึงผู้ล่วงลับ

ช่องทางเดินในสุสานมีความกว้างประมาณ 3-4 ฟุต ออกแบบให้วกไปวนมาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรเพื่อให้ลึกลับ (ตามแบบฉบับหลุมศพกษัตริย์สมัยโบราณ) ปัจจุบันคาตาโกมบ์ยังคงอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์โดยได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง