พระราชวังคยองบก (Gyeongbokgung Palace: 경복궁) พระราชวังโบราณที่ได้ชื่อว่าใหญ่โตและงดงามที่สุดตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงโซล ในอดีตใช้เป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของราชวงศ์โชซอน


พระราชวังคยองบก (Gyeongbokgung Palace: 경복궁)
ภาพ: The Seoul Guide

พระราชวังคยองบกเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังกรุงโซล มักเรียกว่า "พระราชวังเหนือ" ชื่อพระราชวังมีความหมายว่า "พระราชวังแห่งพรที่ส่องสว่าง" สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1394 ตามคำสั่งชองโดจอนในสมัยพระเจ้าแทโจ

ในอดีตพระราชวังคยองบกมีอาคารรวมกันกว่า 200 หลัง แต่ในช่วงสงครามพระราชวังได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเปลวเพลิง ภายหลังการบูรณะเหลืออาคารเพียง 10 หลัง

สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พระที่นั่งคึนจองจอน (โถงหลัก), พระที่นั่งซูจองจอน (โถงสำหรับขุนนาง), พระที่นั่งซาจองจอน (สถานที่ทรงงานและประชุมขุนนางระดับสูง), ตำหนักคยองฮเวรู (โถงจัดงานเลี้ยง), พระตำหนักคโยแทจอน (ที่ประทับราชินี) และศาลาฮยางวอนจอง (ศาลากลางน้ำ)

ด้านตะวันออกของพระราชวังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea) สร้างเมื่อปี 1908 ภายในมีการจำลองวิถีชีวิต วัฒนธรรมและโบราณวัตถุจัดแสดงเอาไว้