ภูเขาหวงซาน (Mount Huangshan: 黄山) ยอดเขาตั้งอยู่ทางตอนใต้ในมณฑลอานฮุย ครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่ของเมืองหวงซาน ชื่อ "หวงซาน" หมายถึง "ภูเขาเหลือง" (Yellow Mountain) ประกอบด้วยยอดเขาจำนวนมากซึ่งมีความสูงเกิน 1,000 เมตร ในจำนวนนี้เป็นยอดเขาที่มีชื่อเสียง 72 ยอด โดยถือเป็นยอดเขาที่ชาวจีนมาเยือนกันมากเป็นลำดับสองรองจากเขาไท่ซานในมณฑลซานตง


เขาหวงซาน (Mount Huangshan: 黄山)
ภาพ: Max Rive

ภุเขาหวงซานมีชื่อเสียงในด้านความงดงามของยอดเขาหินแกรนิต หินพิศดาร ทะเลหมอก หมู่เมฆ ต้นสนรูปร่างแปลกตาและพรรณไม้หลากหลายชนิด ทิวทัศน์แห่งหวงซานจึงมักปรากฏอยู่บนภาพเขียนของจิตรกรจีนและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบผสมในปี 1990 จากองค์การยูเนสโก

ต้นสนของเขาหวงซานสามารถฝังรากได้อย่างมั่นคง ต้นสนที่มีชื่อเสียงที่สุดมีอยู่ด้วยกัน 3 ต้นคือ "สนรับแขก" อยู่ทางซ้ายของยอดยู่ผิงทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน "สนรอแขก" รูปร่างเหมือนคนตัวใหญ่คอยดูแลนักท่องเที่ยว และ "สนส่งแขก" ที่มีกิ่งก้านชี้ไปยังทางลงเขา เรียกรวมกันคือ "สนประหลาดแห่งหวงซาน" ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหวงซานจะต้องมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

แม้เขาหวงซานจะไม่ใช่ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของจีน แต่ความยิ่งใหญ่ของเขาหวงซานก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันจนมีสำนวนจีนกล่าวว่า "九寨归来不看水,黄山归来不看山" แปลความได้ว่า "ไปจิ่วจ้ายโกวกลับมาไม่มองน้ำ ไปหวงซานกลับมาไม่มองภูเขา" หมายถึง หากจิ่วจ้ายโกวคือสุดยอดของทิวทัศน์แห่งน้ำ หวงซานก็คือสุดยอดแห่งขุนเขาเช่นกัน แต่จะจริงดังว่าหรือไม่ก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเอง

สำหรับการกำเนิดเขาหวงซานตามข้อมูลทางธรณีวิทยาระบุว่าเขาหวงซานนั้นเกิดจากพื้นก้นทะเลยกตัวสูงขึ้นเมื่อประมาณ 100 ล้านปีก่อน ต่อมาถูกธารน้ำแข็งกัดเซาะเป็นเวลานานจนกลายเป็นยอดเขาอย่างที่เห็นในปัจจุบันและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกหนึ่งแห่งของจีน