นครเพตรา (Petra: เปตรา) เมืองโบราณกลางทะเลทรายตั้งอยู่ในหุบเขาวาดีมูซา (Wadi Musa) ทางตอนใต้ของทะเลเดดซี ประเทศจอร์แดน ในอดีตเคยเป็นถิ่นฐานของชาวบานาเทียน (Nabataeans) ชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนกลางทะเลทรายที่มาตั้งรกรากและสร้างบ้านเรือนเอาไว้ในบริเวณนี้


นครเพตรา (Petra: เปตรา: البترا)
ภาพ: tenkl

เมืองเพตรามีอายุยาวนานกว่า 2 พันปี สร้างขึ้นโดยการสลักหน้าผาหินทรายเข้าไปเพื่อทำเป็นที่อยู่อาศัย

นครเพตราเจริญสูงสุดในช่วง 50 ปีก่อนคริสตกาล โดยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดของชาวอาหรับ ชาวบานาเทียนที่เคยเร่ร่อนจึงได้เปลี่ยนอาชีพมาเป็นพ่อค้าและนักคุ้มครองกองคาราวาน เนื่องจากตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยอันตรายทั้งภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์

ในภาษากรีกคำว่า "เพตรา" หมายถึง "หิน" ตรงกับภาพลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็น

ความยิ่งใหญ่ของนครเพตรามาถึงจุดเสื่อมลงเมื่อมีเส้นทางการค้าอื่นที่สะดวกและปลอดภัยกว่าเกิดขึ้นทำให้พ่อค้าเลิกสนใจในเมืองเพตรา

กระทั่งปี 106 เมืองเพตราถูกผนวกเข้ากับอาณาจักรโรมันและถูกมุสลิมยึดครองในช่วงศตวรรษที่ 7 จากนั้นนครเพตราก็กลายเป็นเมืองที่หายสาบสูญไปเป็นเวลานานแสนนาน

นครเพตราเผยโฉมให้โลกได้เห็นอีกครั้งในปี 1812 เมื่อ "โจฮันน์ ลุควิก เบิร์กฮาร์ท" (Johann Ludwig Burckhardt) นักสำรวจชาวสวิสเซอร์แลนด์ได้ค้นพบเมืองเพตราโดยบังเอิญขณะเดินทางจากจอร์แดนไปยังอียิปต์

นครเพตราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1985 จากองค์การยูเนสโก โดยได้รับการอธิบายว่า "เป็นหนึ่งในสิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุดของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ" และถูกยกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน