วัดเรียวอันจิ (Ryoanji Temple: 龍安寺) วัดนิกายเซนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกียวโต ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อ 1994 ในฐานะส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเกียวโต


วัดเรียวอันจิ (Ryoanji Temple: 龍安寺)
ภาพ Unique Way

วัดเรียวอันจิเป็นวัดสายรินไซในนิกายเซนและเป็นหนึ่งในห้าวัดเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกียวโต ในอดีตเป็นบ้านพักของขุนนางสมัยเฮอัน แต่ดัดแปลงเป็นวัดเซนเมื่อปี 1450

ชื่อวัดเรียวอันจิหมายถึง "วัดมังกรสันติ" (Dragon Peace Temple) เอกลักษณ์ของวัดอยู่ที่สวนหินแบบเซนที่เรียกว่า "คาเระซันซุย" (Kare-Sansui) ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

สวนเซนสร้างเมื่อปี 1473 บนลานกรวดมีหินขนาดใหญ่ 15 ก้อน วางบนหย่อมมอสในตำแหน่งที่ไม่มีความรู้ความหมายที่แท้จริง (แต่คิดว่าคงไม่มีความหมายอะไร นอกจากกุศโลบายให้ผู้มาเยือนใช้สติครุ่นคิดถึงสัจจธรรมของชีวิต)