ในบรรดายอดเขามากมายในจีนนั้นมีอยู่เก้าแห่งที่ผู้คนยกให้เป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ จักรพรรดิจีนจึงใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาฟ้าดินเพื่อให้ปกป้องคุ้มครองและบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่บ้านเมืองโดยยอดเขาศักดิ์สิทธิ์นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กระแส ได้แก่ "ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋า" และ "ภูเขาศักดิ์ทางพุทธศาสนา"


ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในจีน (Sacred Mountains of China: 四大佛教名山)

ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋า
• เขาไท่ซาน: ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋ามณฑลซานตง ในบรรดายอดเขาศักดิ์สิทธิ์เขาไท่ซานมีขนาดใหญ่ที่สุดจึงได้รับการยกให้เป็นราชาแห่งขุนเขาทั้งมวล เขาไท่ซาน

• เขาหัวซาน: ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าในมณฑลส่านซี ตัวเขานั้นขึ้นชื่อเรื่องความสูงชันลักษณะเป็นแนวผาทิ้งตัวลงเป็นเส้นตรงที่ดูน่าหวาดเสียว เขาหัวซาน

• เขาเหิงซาน: ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าทางเหนือของมณฑลซานซี บนเขาเป็นที่ตั้งของวัด 18 แห่ง มีวัดเสวียนคงตั้งอิงอยู่กับแนวผา อายุกว่า 1,400 ปี อันเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเขา

• เขาเหิงซาน: ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าในมณฑลหูหนาน ชาวจีนเรียกว่า "นานเยว่ซาน" หรือ "ภูเขาใต้" บนยอดจะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี

• เขาซงซาน: ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าในมณฑลเหอหนาน เขาซงซานประกอบด้วยภูเขาสองแห่ง บนเขาเป็นที่ตั้งของวัดเส้าหลินอันโด่งดัง เขาซงซาน

ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนา
• เอ๋อเหมยซาน: ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนา เอ๋อเหมยซานแปลว่า "คิ้วโก่ง" จากรูปทรงที่มีลักษณะคล้ายคิ้ว มีอารามอยู่หลายแห่งแต่ส่วนใหญ่ทรุดโทรมลงไปแล้ว เขาเอ๋อเหมยซาน

• ผู่ถัวซาน: ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนา บริเวณทะเลตงไห่ทางตะวันออกสุดของประเทศ สถานที่สถิตองค์เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือกันมาก เขาผู่ถัวซาน

• จิ่วหัวซาน: ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาในมณฑลอันฮุย ประกอบด้วยเขา 99 ยอด ในอดีตจิ่วหัวซานมีวัดตั้งกระจายอยู่กว่า 100 แห่งแต่ปัจจุบันลดลงไปเยอะ เขาจิ่วหัวซาน

• อู่ไถซาน: ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาในซานซี มีพระโพธิสัตว์มัญชุศรีเป็นเทพผู้พิทักษ์ ในอดีตอู่ไถซานมีอารามตั้งอยู่กว่า 200 แห่ง เขาอู่ไถซาน

ชาวจีนนั้นมีความเชื่อกันว่าภูเขาใหญ่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสถานที่สถิตของเทพเจ้า และถึงแม้จะมีการแบ่งแยกชัดเจนโดยตำแหน่งว่าเป็นสายพุทธหรือสายเต๋า แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกแต่อย่างใดเพราะบนยอดเขานั้นมีทั้งวัดพุทธ อาราเต๋า รวมทั้งวัดขงจื๊อตั้งอยู่ร่วมกัน