สระมังกรดำ (Black Dragon Pool: 黑龙潭) สระน้ำเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองลี่เจียง สระมังกรดำตั้งอยู่ใน "สวนอวี้ฉวน" (Yu Quan) หรือ "สวนหยกฤดูใบไม้ผลิ" (Jade Spring Park) สวนสาธารณะเก่าแก่บนเนินเขาเซี่ยงซานทางตอนเหนือห่างจากเขตเมืองเก่าไปทางเหนือราว 1 กิโลเมตร


สระมังกรดำ (Black Dragon Pool: 黑龙潭)
ภาพ: Go Yunnan

"สระมังกรดำ" หรือ "บึงมังกรดำ" สร้างเมื่อปี 1737 สมัยจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง บริเวณรอบสระรายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมโบราณทั้งสะพานหิน ศาลากลางน้ำ อาคารและวิหารวัดซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมฮั่น ทิเบตและน่าซี (ชนกลุ่มหนึ่งของจีน) เข้าไว้ด้วยกัน

น้ำในสระที่มีสีเขียวสะอาดอันเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะมังกรหยก บนผิวน้ำสะท้อนภาพของสถาปัตยกรรมและพืชพันธุ์ไม้ที่ตั้งรายล้อมรอบราวกับผลงานศิลปะ โดยเฉพาะภาพของภูเขาหิมะมังกรหยกที่ตั้งอยู่เป็นฉากหลังเหนือสะพานหินอ่อนสีขาวซึ่งถือเป็นมุมมองที่สวยที่สุดในการชมภูเขาหิมะมังกรหยก

ในอดีตนั้นน้ำในสระมังกรดำเคยแห้งขอดในบางช่วงเวลาทำให้เสียทัศนียภาพในการชม อย่างไรก็ตามในปี 2010 มีการประกาศในสวนแห่งนี้เป็นเขตอนุรักษ์น้ำของรัฐบาลท้องถิ่นทำให้น้ำในสระมังกรดำได้รับการดูแลอย่างดีให้อยู่ในสภาพที่มีน้ำเต็มอยู่ตลอดเวลา

เกี่ยวกับที่มาของชื่อสระมังกรดำมีตำนานเล่าว่า ในอดีตนั้นเคยมีชาวบ้านเห็นมังกรตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาจากสระน้ำหรือปรากฏร่างให้เห็นทำให้ในเวลาต่อมาผู้คนจึงพากันเรียกขานสระน้ำแห่งนี้ว่า "สระมังกรดำ" และปัจจุบันสระมังกรดำก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของมณฑลยูนนานกันเลยทีเดียว