คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream: 청계천) คลองเก่าแก่สมัยพระเจ้ายองโจแห่งโชซอน คลองชองกเยชอนตั้งอยู่กลางกรุงโซล เปรียบเหมือนสายน้ำที่ช่วยให้ชาวเมืองหลวงได้ผ่อนคลายจากความแออัดของตึกรามบ้านช่องที่ผุดขึ้นมาราวดอกเห็ด


คลองชอนเกชอน (Cheonggyecheon Stream)
ภาพ: Korean beauty

คลองชองกเยชอนมีความยาวตลอดสายเกือบ 6 กิโลเมตร ตกแต่งด้วยน้ำพุและน้ำตกเป็นแนวกั้นชะลอความเร็วน้ำ มีต้นไม้สีเขียวชอุ่มดูสบายตาเป็นธรรมชาติเหมือนผืนป่ากลางเมือง สองข้างคลองทำเป็นทางเดินเลียบตลอดสาย ประดับไฟส่องสว่าง สามารถไปเยือนได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

ในอดีตบ้านเรือนบริเวณนี้มีสภาพไม่ต่างจากชุมชนแออัด คลองชองกเยชอนไม่ได้รับการดูแลทำให้น้ำในคลองเน่าเหม็นกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ทางการจึงแก้ปัญหาด้วยการถมคลองให้ตื้นเพื่อปรับเป็นถนนและสร้างทางด่วนคล่อมด้านบน

กระทั่ง "อีมยองบัก" (Lee Myung-Bak: 이명박) เข้ามารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงโซล เขามีแนวคิดที่จะทำให้แม่น้ำไหลผ่านใจกลางเมืองหลวง โครงการฟื้นฟูคลองชองกเยชอนจึงเริ่มขึ้นโดยยกทางด่วนด้านบนออกแล้วผันน้ำเน่าเหม็นเปลี่ยนเป็นน้ำที่ใสสะอาด

แม้จะมีกระแสต่อต้านในช่วงแรก แต่โครงการยังคงดำเนินต่อไปจนเสร็จสิ้น พลิกโฉมจากแหล่งเสื่อมโทรมกลายเป็นย่านพักอาศัยของคนรวยและสถานที่ตั้งของบริษัทชั้นนำ ผลพวกครั้งนี้ทำให้นายอีมยองบักได้รับเลือกเป็นฮีโร่แห่งสิ่งแวดล้อมจากนิตยสารไทม์และก้าวขึ้นเป็นประธานาธิปดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในเวลาต่อมา...