เขางวงช้าง (Elephant Trunk Hill: 象鼻山) สัญลักษณ์คลาสสิกตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบกันของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำเถาหัวในเมืองกุ้ยหลิน ลักษณะเป็นภูเขาหิน ด้านบนปกคลุมด้วยแมกไม้เขียวขจี เมื่อมองไกลๆจะเห็นเป็นรูปร่างเหมือนช้างตัวใหญ่กำลังใช้งวงดูดน้ำ


เขางวงช้าง (Elephant Trunk Hill: 象鼻山)
ภาพ: Phreddie

เขางวงช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ด้านบนเขามีเจดีย์โบราณสองชั้นชื่อว่า "พู่เซียน" (Puxian Pagoda) สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง และ "วัดอวิ๋นเฟิง" (Yunfeng Temple) ซึ่งเคยเป็นที่พำนักของภิกษุที่มีชื่อเสียงมากในสมัยราชวงศ์ถัง

บริเวณด้านล่างช่องเขาระหว่างส่วนที่เป็นงวงกับขาหน้ามีช่องยาว 17 เมตร กว้าง 9.5 เมตร สูง 12 เมตร ลักษณะครึ่งวงกลมใช้เป็นช่องทางทะลุไปยังอีกด้านที่เรียกว่า "ถ้ำน้ำพระจันทร์" (Water Moon Cave) เมื่อถึงเวลาค่ำคืนช่องของถ้ำและเงาที่สะท้อนบนผิวน้ำจะรวมกันกลายเป็นดวงจันทร์กลมสว่างไสว