เดินทางออกจากตัวเมืองคงจูไม่ไกลมากนักจะได้พบกับป้อมปราการอีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีนั่นก็คือ "ป้อมคงซานซอง" ที่คิดว่าหลายคนคงรู้จักเพราะป้อมแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังให้กับภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เกาหลีมาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง


ป้อมคงซานซองเมืองคงจู (Gongsanseong Fortress)

ป้อมปราการคงซานซอง (Gongsanseong Fortress) ตั้งอยู่บนเขาริมฝั่งแม่น้ำคึมกังในเมืองคงจู ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงสมัยแพกเจจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรแพกเจในยุคนั้นเรียกได้ว่าเป็นปราสาทภูเขาเลยทีเดียว


ป้อมคงซานซองเมืองคงจู (Gongsanseong Fortress)

แนวกำแพงล้อมป้อมมีความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร โดยบางส่วนนั้นได้รับการบูรณะใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 17 ภายในมีทั้งพระตำหนักกับอุทยานที่เคยถูกใช้เป็นพระราชวังและสถานที่ว่าราชการของกษัตริย์ แต่หลังจจากที่มีการย้ายเมืองหลวงไปยังพูยอป้อมปราการแห่งนี้ก็ถูกลดความสำคัญลง แต่ปัจจุบันถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองคงจูที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสาวกซีรีย์เกาหลีไม่ควรพลาด