ในญี่ปุ่นมีศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงมากอยู่หลายแห่ง บางแห่งมีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางสถาปัตยกรรม บางแห่งมีชื่อเสียงในเรื่องความเก่าแก่ บางแห่งก็มีตำนานเล่าขานที่ฟังดูแล้วพิสดาร แต่ที่เราจะแนะนำกันในวันนี้เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในเรื่องปมประเด็นความขัดแย้งซึ่งฟังดูแล้วไม่ดีเลย


ศาลเจ้ายาสุกุนิ (Yasukuni Shrine)

ศาลเจ้าที่ว่านี้ก็คือ “ศาลเจ้ายาสุกุนิ” (Yasukuni Shrine) ศาลเจ้าลัทธิชินโตในกรุงโตเกียวที่เป็นปมประเด็นความขัดแย้งมาตั้งแต่ครั้งอดีตทั้งจากภายในญี่ปุ่นเองและกับประเทศเพื่อนบ้าน ตัวศาลเจ้านั้นสร้างเมื่อปี 1969 เพื่อเป็นสถานที่สถิตดวงวิญญาณเหล่าทหารกล้าผู้พลีชีพกว่าสองล้านห้าแสนคนในช่วงปี 1968 ถึงสงครามโลกครั้งที่สอง

ศาลเจ้ายาสุกุนิเป็น 1 ในศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่ไม่ควรพลาด อาคารศาลเจ้าไม่ได้มีขนาดใหญ่โตมากมายอะไรมากมายแต่มีความหมายอันสำคัญมาก บริเวณด้านหน้าทางเข้าศาลเจ้ามีโทริอิขนาดใหญ่สร้างด้วยเหล็กน้ำหนักกว่า 100 ตัน ซึ่งถือเป็นโทริอิที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวและในญี่ปุ่นเลยทีเดียว ภายในอาคารมีป้ายชื่อของเหล่าทหารกล้าและอาชญากรสงครามหลายคนรวมอยู่ด้วย

ความขัดแย้งของศาลเจ้าอยู่ตรงที่ว่าฝ่ายสนับสนุนนั้นมีเห็นว่าศาลเจ้าแห่งนี้คืออนุสรณ์สถานเชิดชูวีรบุรุษของชาติที่พลีชีพในสนามรบ ในขณะที่ฝ่ายต่อต้านกลับเห็นว่าศาลเจ้านี้เป็นสัญลักษณ์แทนความโหดร้ายของอาชญากรสงคราม เป้าที่คนให้ความสนใจต่อมาก็คือท่าทีของผู้นำประเทศที่จะแสดงออกมา

ในแต่ละปีผู้นำประเทศจะต้องตัดสินใจเลือกว่าจะเข้าร่วมสักการะประจำปีที่ศาลเจ้าแห่งนี้หรือไม่ (เรียกว่าเป็นไฟต์บังคับที่มีเพียงสองทางให้เลือก) โดยที่ผ่านมาผู้นำหลายคนที่เข้าร่วมพิธีจะถูกประณามอย่างรุนแรงจากนานาชาติจนเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับประเทศ