ศาลเจ้ายาสุกุนิ (Yasukuni Shrine: 靖国神社) ศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ศาลเจ้าเป็นปมประเด็นความขัดแย้งมาตั้งแต่ครั้งอดีตทั้งจากในประเทศญี่ปุ่นและประเทศเพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าจดจำ


ศาลเจ้ายาสุกุนิ (Yasukuni Shrine: 靖国神社)
ภาพ: GaijinPot

ศาลเจ้ายาสุกุนิสร้างเมื่อปี 1969 เพื่อเป็นสถานที่สถิตดวงวิญญาณเหล่าทหารกล้าผู้พลีชีพกว่าสองล้านห้าแสนคนในช่วงปี 1968 ถึงสงครามโลกครั้งที่สอง

บริเวณด้านหน้าทางเข้าศาลเจ้ามีโทริอิขนาดใหญ่สร้างด้วยเหล็กน้ำหนักกว่า 100 ตัน ซึ่งถือเป็นโทริอิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

ภายในวิหารศาลเจ้ามีป้ายชื่อของเหล่าทหารกล้าและอาชญากรสงครามหลายคนรวมอยู่ด้วย

ความขัดแย้งของศาลเจ้าอยู่ตรงที่ว่าฝ่ายสนับสนุนมีความเห็นว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานเชิดชูวีรบุรุษของชาติที่พลีชีพในสนามรบ ขณะที่ฝ่ายต่อต้านกลับเห็นว่าศาลเจ้านี้เป็นสัญลักษณ์แทนความโหดร้ายของอาชญากรสงคราม

ในแต่ละปีผู้นำประเทศจะต้องตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมพิธีสักการะประจำปีที่ศาลเจ้าแห่งนี้หรือไม่ โดยที่ผ่านมาผู้นำหลายคนที่เข้าร่วมพิธีจะถูกประณามอย่างรุนแรงจากนานาชาติจนเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อประเทศ