วัดฮาเสะเดระ (Hasedera Temple: 長谷寺) วัดพุทธนิกายโจโดที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเมืองคามาคุระ เรียกอีกชื่อว่า "วัดฮาเสะคันนง" (Hase-kannon: 長谷観音) ภายในวัดประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์ แกะสลักจากไม้ศักดิ์สิทธิ์ปิดทองสูง 9.18 เมตร


วัดฮาเสะเดระ (Hasedera Temple: 長谷寺)
ภาพ: Hasedera

วัดฮาเสะเดระสร้างขึ้นตามความลาดเอียงของเนินเขาคันนงซัน ตรงประตูทางเข้ามีโคมสีแดงแขวนเอาไว้ ภายในวัดมีพันธุ์ไม้นานนาชนิดที่ผลัดเปลี่ยนกันเบ่งบานตลอดทั้งปี ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยการจัดสวนแบบญี่ปุ่น ส่วนองค์เจ้าแม่กวนอิมในวิหารหลักนั้นถือเป็นหนึ่งในพระพุทธไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียว

ตำนานเล่าว่าในปี 721 ภิกษุผู้เคร่งครัดได้ค้นพบต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้กับหมู่บ้านฮาเสะและตระหนักว่าลำต้นของต้นไม้นี้ช่างเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำไปแกะสลักจึงได้ให้ช่างฝีมือแกะสลักองค์เจ้าแม่กวนอิม 2 องค์ องค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดฮาเสะเดระในเมืองนารา ส่วนอีกองค์ถูกโยนลงไปในมหาสมุทรพร้อมกับอธิฐานให้ปกป้องคุ้มครองผู้คน

หลังจากอยู่ในทะเลนาน 15 ปี ในที่สุดองค์เจ้าแม่กวนอิมก็ถูกพัดขึ้นฝั่งในวันที่ 18 มิถุนายน 736 โดยส่องแสงสว่างที่คาบสมุทรมิอุระจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดฮาเสะเดระ ภายหลังเรื่องนี้ถูกกล่าวขานกันไปทำให้วัดฮาเสะเดระมีชื่อเสียงอย่างมากในภูมิภาคคันโต

นอกจากองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้วในวัดยังมีเทวรูป "จิโสะ" หรือ "พระพุทธเด็ก" องค์เล็กๆนับพันองค์ที่สลักขึ้นจากหินเพื่ออุทิศให้กับดวงวิญญาณของเหล่าทารกที่เสียชีวิตจากการทำแท้งให้ไปสู่สรวงสวรรค์ ที่องค์เทวรูปจึงมีหมวกกับเอี๊ยมประดับอยู่...