ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress: 수원 화성) ป้อมปราการโบราณตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองซูวอน จังหวัดคยองกี ชื่อป้อมฮวาซองหมายถึง "ป้อมดอกไม้" เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความกตัญญู ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1997


ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress: 수원 화성)
ภาพ: Seoul Korea Tour

ป้อมฮวาซอง (ป้อมซูวอนฮวาซอง) เริ่มสร้างครั้งแรกเมื่อปี 1794 ตามรับสั่งพระเจ้าจองโจเพื่อใช้เป็นสถานที่ประทับ แนวป้องกันเมืองและปกป้องสุสานเจ้าชายรัชทายาทซาโดผู้เป็นบิดาซึ่งถูกลงโทษให้เข้าไปอยู่ในถังข้าวจนกระทั่งเสียชีวิตหลังจากผ่านไปเจ็ดวัน

ป้อมปราการโอบล้อมด้วยแนวกำแพงหินแกรนิตและอิฐดินเผา ความยาว 5,477 เมตร ภายในมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจหลายแห่ง อาทิ ประตูเมืองทั้งสี่ด้าน ศาลาทรงแปดเหลี่ยม หอคอย ป้อมปืนและภูมิทัศน์สระยงยอนที่พระเจ้าจองโจโปรดให้สร้างทันทีที่สร้างป้อมฮวาซอง

ป้อมฮวาซองถูกทำลายในช่วงสงครามและการจลาจล ในช่วงสงครามเกาหลีป้อมฮวาซองตกเป็นเป้าทิ้งระเบิดจนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรน โดยต่อมาทางการเกาหลีได้เริ่มทำการบูรณะใหม่ในปี 1975 ใช้งบประมาณไปเป็นจำนวนหลายร้อยล้านเหรียญ