ในเมืองเล็กๆอย่างอิวาคุนิอาจไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเหมือนเมืองอื่นๆในญี่ปุ่น แต่กระนั้นในเมืองก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญซึ่งมีชื่อเสียงมาก 2 แห่งคือ สะพานคินไตเคียวและปราสาทอิวาคุนิ โดยในบทความนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับปราสาทอิวาคุนิซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง


ปราสาทอิวาคุนิ (Iwakuni Castle)

ปราสาทอิวาคุนิ (Iwakuni Castle: 岩国城) ปราสาทโบราณตั้งอยู่บนยอดเขาชิโรยามะ (Mount Shiroyama) ที่ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการป้องกันการบุกรุกจากภายนอก ปัจจุบันภายในถูกใช้เป็นสถานที่จัดแสดงอาวุธโบราณและชุดเกราะของเหล่าซามูไร รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ในอดีต

ปราสาทอิวาคุนิสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1608 ในช่วงต้นของยุคเอโดะ ตัวปราสาทมีทั้งหมด 4 ชั้น โดยนอกจากจะตั้งอยู่บนเขาแล้วตัวปราสาทยังถูกล้อมไปด้วยคูน้ำจากแม่น้ำนิชิคิ (Nishiki River) เรียกได้ว่าเป็นปราการสองชั้น แต่ในทางกลับกันตัวปราสาทก็เป็นคุกสองชั้นที่หากถูกล้อมก็ยากที่จะรอด

เรื่องน่าเสียดายมากเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลโทกุงาวะที่ต้องการให้แต่ละเมืองมีปราสาทเพียงแห่งเดียวเท่านั้นทำให้ปราสาทถูกทำลายลง กระทั่งในปี 1962 ได้มีการสร้างปราสาทอิวาคุนิขึ้นมาใหม่โดยเลียนแบบโครงสร้างของปราสาทให้เหมือนกับปราสาทดั้งเดิมมากที่สุด

นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นสู่ตัวปราสาทด้านบนได้โดยข้ามสะพานคินไตเคียวไปแล้วใช้บริการเคเบิ้ลคาร์ที่รอให้บริการอยู่ด้านล่าง จากชั้นบนสุดของปราสาทสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองในมุมกว้างรวมทั้งสะพานคินไตเคียวซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมือง