เมื่อมีจุดสูงสุดก็ต้องมีต่ำสุดเป็นธรรมดา ในบทความก่อนหน้านี้เราได้แนะนำให้รู้จักกับทะเลสาบน้ำเค็มที่ต่ำที่สุดในโลกไปแล้วนั่นคือ ทะเลเดดซี ในวันนี้เรามารู้จักกับทะเลสาบน้ำเค็มที่สูงที่สุดกันบ้างได้แก่ "ทะเลสาบนัมโซ" (Namtso Lake) หนึ่งในทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต


ทะเลสาบนัมโซ (Namtso Lake)
ภาพ: Wonders of Tibet

"ทะเลสาบนัมโซ" หรือ "นามูโซ" ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ห่างจากกรุงลาซาไปทางใต้ราว 100 กิโลเมตร ทะเลสาบนัมโซถูกปกคลุมด้วยเกลือครอบคลุมพื้นที่ 1,920 ตารางกิโลเมตร ความยาวของทะเลสาบจากตะวันออกถึงตะวันตกราว 70 กิโลเมตร กว้างจากทางเหนือไปถึงใต้ราว 30 กิโลเมตร ถือเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของจีนรองจากทะเลสาบชิงไห่ในเมืองซีหนิง

ในภาษาทิเบตคำว่า "นัมโซ" หมายถึง "ทะเลสาบสวรรค์" (Heavenly Lake) น้ำในทะเลสาบนั้นมาจากน้ำฝนและหิมะที่ละลายจากบนภูเขาเยนเชินทองลา (Nyantsentanglha Mountain) น้ำในทะเลสาบไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนจึงดูใสสะอาดสมกับเป็นทะเลสาบแห่งสวรรค์จริงๆ

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะไปเยือนทะเลสาบนัมโซคือช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน โดยหลังจากนั้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่มีหิมะตกหนักและนักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชม

ความศักดิ์สิทธิ์ของทะเลสาบนัมโซตามความเชื่อของชาวทิเบตนั้นทำให้ในทุกๆปีจะมีผู้ศรัทธามาประกอบพิธีกรรมโดยเดินไปรอบๆทะเลสาบซึ่งกินเวลาหลายเดือน แต่ที่ถือเป็นไฮไลท์คือการประกอบพิธีในปีมะแมซึ่งเชื่อกันว่าหากเข้าร่วมพิธีในปีมะแมจะทำให้ได้รับพรศักดิ์สิทธิ์นำมาซึ่งความสุขมากกว่าการเข้าร่วมในปีอื่นๆ