ทะเลสาบนัมโซ (Namtso Lake: ทะเลสาบน่ามู่ซั่ว: 纳木错) ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ในทิเบต ทะเลสาบนัมโซเป็นทะเลสาบน้ำเค็มสูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่ความสูง 4,718 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล


ทะเลสาบนัมโซ (Namtso Lake: ทะเลสาบน่ามู่ซั่ว: 纳木错)
ภาพ: Wonders of Tibet

ทะเลสาบนัมโซเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของจีนรองจากทะเลสาบชิงไห่ในเมืองซีหนิง ทะเลสาบตั้งอยู่ห่างจากกรุงลาซาไปทางใต้ราว 100 กิโลเมตร

ทะเลสาบนัมโซถูกปกคลุมด้วยเกลือครอบคลุมพื้นที่ 1,920 ตารางกิโลเมตร ความยาวของทะเลสาบจากตะวันออกถึงตะวันตกราว 70 กิโลเมตร กว้างจากทางเหนือไปถึงใต้ราว 30 กิโลเมตร

ชื่อทะเลสาบนัมโซในภาษาทิเบต หมายถึง "ทะเลสาบสวรรค์" (Heavenly Lake) น้ำในทะเลสาบมาจากน้ำฝนและหิมะที่ละลายจากบนภูเขาเยนเชินทองลา น้ำในทะเลสาบไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนจึงดูใสสะอาดสมกับเป็นทะเลสาบแห่งสวรรค์จริงๆ

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะไปเยือนทะเลสาบนัมโซคือช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน โดยหลังจากนั้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่มีหิมะตกหนักและนักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชม

ในทุกๆปีจะมีผู้ศรัทธามาประกอบพิธีกรรมโดยเดินไปรอบๆทะเลสาบซึ่งกินเวลาหลายเดือน

แต่ที่ถือเป็นไฮไลท์คือการประกอบพิธีใน "ปีมะแม" โดยเชื่อกันว่าหากเข้าร่วมพิธีในปีมะแมจะทำให้ได้รับพรศักดิ์สิทธิ์นำมาซึ่งความสุขมากกว่าการเข้าร่วมพิธีในปีอื่นๆ