อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี (The War Memorial of Korea: 전쟁기념관) อนุสรณ์สถานตั้งอยู่ในเขตยงซานของกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 1994


อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี (The War Memorial of Korea: 전쟁기념관)
ภาพ: Seoul Selection

อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลีสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานเตือนใจคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงความโหดร้ายของสงครามที่ชาติเกาหลีได้เผชิญอย่างยาวนาน

ผลพวงจากเหตุการณ์ดังกล่าวนำมาซึ่งจุดยืนที่ไม่อาจหันหลับไปเป็นอย่างเก่าได้เมื่อพี่น้องร่วมสายเลือดต้องหันหน้าเข้าห้ำหั่นกันเอง ดังที่เห็นได้จาก "อนุสาวรีย์สองพี่น้อง" (Statue of Brothers) ประติมากรรมกลางแจ้งสุดสะเทือนใจ

ภายในอนุสรณ์สถานมีโบราณวัตถุและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในสมัยสงครามเกาหลีมาจัดแสดงเอาไว้ ด้านในมีภาพยนตร์บอกเล่าเรื่องราวของสงคราม

ในอดีตเกาหลีใต้เป็นชาติที่ต้องเผชิญกับสงครามอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะจากการรุกรานของญี่ปุ่น

แต่สงครามที่สร้างความสะเทือนใจมากที่สุดเห็นจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 1950 เมื่อกองทัพเกาหลีเหนือภายใต้การหนุนของสหภาพโซเวียตนำกองทัพเข้ายึดกรุงโซลได้สำเร็จ

ขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐและสหประชาชาติได้ยื่นมือเข้าช่วยเกาหลีใต้และยึดกรุงโซลกลับคืนมาได้ แต่สงครามระหว่างสองฝ่ายยังคงยืดเยื้อต่อไปและไม่มีทีท่าจะสิ้นสุดลง

กระทั่งมีการเจรจาในปี 1953 คาบสมุทรเกาหลีจึงกลับมาสงบศึก ผลของสงครามได้สร้างความเสียหายอย่างมาก จำนวนผู้เสียชีวิตรวมกันนับล้านคน (ส่วนสุสานทหารสหประชาชาตินั้นอยู่ที่เมืองปูซาน)