หอกระเรียนเหลือง (Yellow Crane Tower: Huang He Lou: 黄鹤楼) หอโบราณคู่บ้านคู่เมืองอู่ฮั่นตั้งแต่สมัยสามก๊ก หอกระเรียนเหลืองมีความสูง 5 ชั้น ตั้งตระหง่านอยู่บนเขางู ริมฝั่งแม่น้ำฉางเจียง โดยเป็นหนึ่งในสามหอโบราณที่สวยที่สุดของจีน


หอกระเรียนเหลือง (Yellow Crane Tower: Huang He Lou: 黄鹤楼)
ภาพ: Xi's Moments

หอกระเรียนเหลืองถูกจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยสามก๊กเพื่อใช้เป็นป้อมสังเกตการณ์ศัตรูตามบัญชาของ "ซุนกวน" ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นอ๋อง ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่สำหรับชมทิวทัศน์รอบเมืองอู่ฮั่นแทน

หอกระเรียนเหลืองมีชื่อเสียงมากขึ้นเมื่อหลี่ไป๋ได้แต่งกลอนเกี่ยวกับหอนี้เอาไว้

สำหรับสภาพหอที่เห็นในปัจจุบันเกิดจากการสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1981 ตามรูปแบบเดิมโดยใช้โครงสร้างของปูนกับเหล็ก แต่อยู่ห่างจากจุดที่ตั้งเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในหอตกแต่งด้วยกระเบื้องรูปนกกระเรียน อาคารรอบข้างได้รับการบูรณะใหม่ตามแบบสถาปัตยกรรมจีน

ตำนานเกี่ยวกับหอกระเรียนเหลืองเล่าว่า แต่เดิมนั้นสถานที่ตั้งหอเป็นเพียงร้านเหล้าเล็กๆ วันหนึ่งเจ้าของร้านได้เลี้ยงเหล้านักพรตท่านหนึ่ง นักพรตได้ใช้เปลือกส้มมาวาดเป็นรูปนกกระเรียนสีเหลืองที่ผนังร้านและเมื่อท่านปรบมือนกกระเรียนในภาพก็ออกมาร่ายรำสร้างความประหลาดใจอย่างมาก

เมื่อข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปผู้คนจึงเริ่มเข้ามาที่ร้านทำให้กิจการดีขึ้น เวลาผ่านไปหลายปีนักพรตท่านเดิมได้กลับมายังร้านเหล้านี้อีกครั้งแล้วขี่นกกระเรียนบินจากไป เจ้าของร้านจึงสร้างหอกระเรียนเหลืองแห่งนี้ขึ้นเพื่อระลึกถึงบุญคุณของนักพรตท่านนั้น