หอดูดาวซอมซองแด (Cheomseongdae Observatory: 첨성대) หอดูดาวโบราณสร้างจากหินแกรนิตตั้งอยู่ในเมืองคยองจู ประเทศเกาหลีใต้ หอชอมซองแดสร้างในศตวรรษที่ 7 ในสมัยพระราชินีซอนด๊อกแห่งชิลลา ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติในลำดับที่ 31 เมื่อปี 1962


หอดูดาวซอมซองแด (Cheomseongdae Observatory: 첨성대) @ visitkorea.or.kr
ภาพ: Visit Korea

หอชอมซองแดมีรูปทรงคล้ายขวด สูง 9.17 เมตร ฐานกว้าง 5.35 เมตร มุมแต่ละด้านชี้ไปในทิศหลักทั้ง 4 อย่างแม่นยำ ชั้นบนของหอเป็นสร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เมื่อมองจากด้านบนลงมาจะเห็นปากหอเป็นรูปอักษรจีนหรืออักษรฮันจา ‘井’ ที่แปลว่า ‘ดี’ (Well)

ในการก่อสร้างหอชอมซองแดใช้หินทั้งหมด 362 - 365 ก้อน (นักวิชาการไม่ยืนยันจำนวนที่แน่ชัด บ้างว่า 366 ก้อน) แทนจำนวนวันในรอบปี ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น 362 วัน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นใช้ในการสังเกตปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเพื่อทำปฏิทินหรือใช้เป็นเครื่องมือในการทำนายดวงเมือง

ช่วงกลางคืนที่ท้องฟ้ามืดลงแล้ว หอชอมซองแดจะถูกแสงไฟที่ติดอยู่บริเวณรอบฐานส่องสว่างจนเห็นได้อย่างเด่นชัดตัดกับบรรยากาศโดยรอบที่มืดมิด กลายเป็นภาพที่ไม่ควรพลาดในการรับชม ปัจจุบันหอชอมซองแดถือเป็นหอดูดาวที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเอเชีย (หรืออาจจะแก่ที่สุดในโลก)