ระบำหน้ากากเกาหลี (Korean Mask Dance: Talchum: ทัลชุม: 탈춤) ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอันเลื่องชื่อของสาธารณรัฐเกาหลีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันยังหาชมได้ในงานเทศกาลหรือการแสดงในบางท้องถิ่น


ระบำหน้ากากเกาหลี (Korean Mask Dance: Talchum: 탈춤)
ภาพ: 문화재청

การแสดงระบำหน้ากากเกาหลีมีจุดมุ่งหมายในการสร้างเสียงหัวเราะสนุกสนาน เดิมเป็นการแสดงของชนชั้นล่างในสังคมเพื่อใช้เป็นช่องทางระบายถึงความคับข้องหมองใจที่มีต่อชนชั้นเจ้าขุนมูลนายในอดีต

การแสดงจะเน้นไปที่การเสียดสีสังคม เรื่องราวอื้อฉาวในรั้วในวัง ผู้ทำการแสดงจะสวมหน้ากากที่ทำจาก "ไม้" หรือ "กระดาษ" อาจมีการลงสีหน้ากากเพื่อให้เห็นสีหน้าของแต่ละอิริยาบถได้ชัดเจน

แม้ว่าจะหมดยุคที่ชนชั้นเจ้าขุนมูลนายกดขี่ข่งเหงประชาชนไปแล้ว แต่การแสดงระบำหน้ากากเกาหลียังคงเน้นไปที่การเสียดสีเช่นเดิม

เนื้อหาการแสดงที่ได้รับความนิยม อาทิ การกระทำผิดศีลของภิกษุ เฒ่าตัณหากลับกับนางบำเรอ หมอผีกำมะลอ ขุนนางโง่เขลากับคนรับใช้หัวหมอ แต่จะไม่ค่อยมีการเสียดสีหรือล้อเลียนบุคคลในรั้วในวัง

เอกลักษณ์การแสดงระบำหน้ากากเกาหลีจะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ เช่น การแสดงของหมู่บ้านพงซันและยางจูจะใช้หน้ากากกระดาษทาสีสันน่ากลัว การแสดงของหมู่บ้านฮาฮเวซึ่งว่ากันว่าดีที่สุดจะใช้หน้ากากไม้ธรรมชาติไม่มีทาสี เป็นต้น