ปราสาทชูริ (Shuri Castle: 首里城) ปราสาทสัญลักษณ์แห่งโอกินาว่า ปราสาทชูริตั้งอยู่ในเขตชูริ (มองผ่านๆนึกว่าศาลเจ้า) ข้อมูลจากบันทึกทางประวัติศาสตร์กล่าวว่าปราสาทชูริสร้างครั้งแรกในปี 1300 แม้จะเคยถูกเพลิงไหม้จนได้รับความเสียหายหลายครั้งแต่ก็มีการก่อสร้างขึ้นใหม่ทุกครั้ง


ปราสาทชูริ (Shuri Castle: 首里城)
ภาพ: Matcha

ในยุคที่อาณาจักรริวกิวเรืองอำนาจบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ปราสาทชูริถือเป็นศูนย์กลางการปกครองโดยเป็นพระราชวังของกษัตริย์ แม้ปัจจุบันอาณาจักรริวกิวจะล่มสลายไปแล้วแต่ปราสาทชูริยังคงตั้งตระหง่านเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนโอกินาว่า

ช่วงสงครามโอกินาว่า กองทัพญี่ปุ่นสร้างฐานบัญชาการขึ้นบริเวณใต้ดินของปราสาทเพื่อต่อกรกับกองทัพสหรัฐทำให้ปราสาทถูกโจมตีจนกระทั่งพังทลายลง เหลือเพียงกำแพงบางส่วนที่โผล่พ้นเหนือพื้นดิน ต่อมาในปี 1992 มีการก่อสร้างปราสาทขึ้นใหม่โดยพยายามสร้างเลียนแบบให้เหมือนกับปราสาทหลังเดิมมากที่สุด อ้างอิงหลักฐานจากภาพถ่าย บันทึกทางประวัติศาสตร์และข้อมูลของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น

ปราสาทชูริได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมร่วมกับโบราณสถานอื่นๆในโอกินาว่าภายใต้ชื่อ "แหล่งกุซุกุและสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องของอาณาจักรริวกิว" (Gusuku Sites and Related Properties of the Kingdom of Ryukyu) จากองค์การยูเนสโกในปี 2000 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติของญี่ปุ่น

31 ตุลาคม 2019 ปราสาทชูริถูกเพลิงเผาไหม้อีกครั้ง เปลวไฟเริ่มจากโถงหลักแล้วลุกลามไปอย่างรวดเร็วจนได้รับความเสียหายอย่างหนักอีกครั้ง