ผลพวงจากเหตุการณ์ในช่วงสงครามเกาหลีนอกจากจะทำให้สองโสมต้องหลั่งเลือดกันเองแล้วก็ยังมีเหล่าทหารสหประชาชาติอีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องจบชีวิตลงเช่นกัน สำหรับอนุสรณ์สถานสงครามเกาหลีนั้นตั้งอยู่ในกรุงโซล ส่วนสุสานของทหารกล้าได้ถูกสร้างขึ้นในเมืองปูซาน


สุสานทหารสหประชาชาติในเกาหลีเมืองปูซาน (UNMCK: 재한유엔기념공원)

สุสานทหารสหประชาชาติ (United Nations Memorial Cemetery in Korea: UNMCK: 재한유엔기념공원) อนุสรณ์สถานที่ชาวเกาหลีจะไม่มีวันลืมถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่พวกเขาได้ผ่านมา สุสานนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพเหล่าทหารกล้าของสหประชาชาติที่เสียชีวิตในช่วงสงครามเกาหลี

ทั้งนี้รัฐบาลเกาหลีได้มอบพื้นที่ดังกล่าวให้แก่องค์การสหประชาชาติเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่องค์การสหประชาชาติได้ส่งทหารจาก 16 ประเทศ (รวมทั้งไทย) เข้าร่วมสงครามเกาหลีในช่วง 1950-1953 ซึ่งผลของสงครามทำให้ทหารจำนวนมากต้องจบชีวิตลงโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นทหารอเมริกัน

บริเวณสุสานจะแบ่งเขตไปตามแต่ละประเทศโดยมีธงชาติเป็นสัญลักษณ์ ที่หลุมศพจะมีป้ายระบุชื่อของทหารสลักเอาไว้บนแผ่นหินแกรนิต สำหรับศพทหารที่ไม่สามารถระบุชื่อเสียงเรียงนามได้หรือหายสาบสูญในช่วงสงครามจะถูกระบุว่าเป็นนักรบนิรนาม