ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนแต่เมืองหลวงเก่าอย่างเกียวโตก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเอาไว้อย่างน่าชื่นชม วัดและศาลเจ้าโบราณในเมืองยังคงได้รับการดูแลไม่ขาดตกบกพร่อง แล้วก็ไม่พลาดที่วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับศาลเจ้าสำคัญนั่นคือ “ศาลเจ้าเฮอัน” ศาลเจ้าที่ถือเป็นสัญลักษณ์คู่เมืองเกียวโต


ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine)

ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) ศาลเจ้าชินโตเก่าแก่สร้างเมื่อปี 1895 เพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเมืองเกียวโต รวมทั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในโอกาสที่นครเกียวโตที่อายุครบ 1,100 ปี ส่วนชื่อศาลเจ้าเฮอันก็คือชื่อเดิมของเกียวโตนั่นเอง

ด้านหน้าเส้นทางเข้าสู่ศาลเจ้ามีโทริอิยักษ์สีสดใสตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ซึ่งถือเป็นโทริอิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว เมื่อผ่านซุ้มประตูทางเข้าจะพบกับพื้นทรายโล่งกว้างสะอาดตา ตัดด้วยสีแดงสดของอาคารโดยมีสีเขียวของต้นไม้เป็นฉากหลัง

โครงสร้างของศาลเจ้ามีลักษณะตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยเฮอันซึ่งได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จากจีน เมื่อมองไกลๆจึงดูเหมือนกับวัดจีน ด้านหลังอาคารหลักยังมีสวนกว้างที่ดูเหมือนสวนจีน มีสระน้ำขนาดใหญ่ที่น้ำมาจากทะเลสาบบิวะ รวมทั้งต้นซากุระที่ทำให้ศาลเจ้าเฮอันเป็นจุดชมซากุระสำคัญในเทศกาลฮานามิ

ในวันที่ 22 ตุลาคมของทุกปี ศาลเจ้าเฮอันจะเป็นจุดหมายปลายทางของขบวนแห่ในเทศกาลยุคสมัย (Jidai Matsuri) เทศกาลใหญ่ 1 ใน 3 ของเกียวโตซึ่งผู้เข้าร่วมขบวนกว่า 3,000 คน จะแต่งกายในชุดย้อนยุคเลียนแบบยุคสมัยต่างๆของญี่ปุ่นเข้าร่วมขบวน