"ฮ่องกง" (Hong Kong: 香港) ดินแดนแห่งการค้าและการลงทุนเสมือนประตูสู่ประเทศจีน ชื่อทางการว่า "เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน" (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China: 中華人民共和國香港特別行政區)


แผนที่ฮ่องกง
ภาพ: Geology and Earth

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงและทะเลจีนใต้ ริมฝั่งทางใต้ของประเทศจีน แบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ เกาะฮ่องกง เกาเกาลูน เกาะลันเตาและนิวเทอร์ริทอรี่ส์


เกาะฮ่องกง (Hong Kong Island) ลันเตา (Lantau Island) เกาลูน (Kowloon Island) นิวเทอร์ริทอรีส์ (Newterritories)


เตรียมตัวก่อนออกเดินทาง
• สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปฮ่องกงสามารถเดินทางเข้าโดยใช้เพียงหนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพียงกรอกแบบฟอร์มการขอเข้าเมือง ไม่ต้องขอวีซ่าและสามารถอยู่ได้ 30 วัน

• สกุลเงิน "ดอลล่าร์ฮ่องกง" (HK$) สามารถแลกได้ที่ธนาคารของไทยก่อนออกเดินทาง สำหรับเงินฮ่องกงนั้นสามารถนำไปใช้ในจีนและมาเก๊าได้ แต่ไม่สามารถนำเงินหยวนของจีนและเงินมาเก๊ากลับมาใช้ในฮ่องกงได้เนื่องจากมีการปลอมแปลงเงินกันมาก นักท่องเที่ยวจึงแยกแยะได้ลำบาก