ศาลเจ้าทามูเคะยามะฮาจิมัง (Tamukeyama Hachimangu Shrine: 手向山八幡宮) ศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเมืองนาระ โดยแยกออกมาจากวัดโทไดจิในยุคเมจิที่ศาสนาพุทธและชินโตแยกออกจากกันอย่างชัดเจน


ศาลเจ้าทามูเคะยามะฮาจิมัง (Tamukeyama Hachimangu Shrine: 手向山八幡宮)
ภาพ: svstrelkov

ศาลเจ้าทามูเคะยามะตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางตะวันออกของเมือง ไม่ไกลจากสวนสาธารณะนาระ สร้างเมื่อปี 749 เพื่อสักการะเทพฮาจิมัง

บรรยากาศภายในศาลเจ้าร่มรื่นไปด้วยไม้เขียวขจี เสาโคมหินและศาลเจ้าไม้คลาสสิก อาคารดั้งเดิมของศาลเจ้าถูกเผาทำลายลงในปี 1180 ส่วนอาคารที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นในเมื่อปี 1250

เชื่อกันว่าหากได้มาขอพรที่ศาลเจ้าแล้วจะทำให้ชีวิตคู่ราบรื่นตลอดไป ศาลทามูเคะยามะจึงรู้จักกันในฐานะ "ศาลเจ้าแห่งความรัก" คู่บ่าวสาวจำนวนมากนิยมมาถ่ายรูปคู่กันที่ศาลเจ้าก่อนจะเข้าพิธีวิวาห์