มาถึงทาคายามะทั้งทีก็ต้องแวะไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญของเมือง ปราสาทวาคายามะ (Wakayama Castle) เองก็เป็นปราสาทคู่บ้านคู่เมืองวาคายามะมาอย่างยาวนานซึ่งนักท่องเที่ยวจะพลาดเสียไม่ได้ วันนี้เราจึงขอแนะนำให้รู้จักปราสาทสำคัญแห่งนี้กัน


ปราสาทวาคายามะ (Wakayama Castle)

ปราสาทวาคายามะเป็นปราสาทโบราณ 3 ชั้นตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองวาคายาม่า ตัวปราสาทนั้นสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1585 ตามบัญชาของโทโยโตมิ ฮิเดโยชิผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงเรืองอำนาจเพื่อใช้เป็นฐานปกครองพื้นที่รอบคาบสมุทรคิอิ

ภายหลังสงครามเซกิงาฮาระจบลงปราสาทวาคายามะได้เปลี่ยนมือผู้ปกครองมาเป็นของตระกูลโทกุงาวะและใช้เป็นฐานสำคัญต่อเนื่องมาจนถึงยุคเมจิ นับเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนักถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดจากฟ้าผ่าและครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยฝีมือกองทัพสหรัฐ

หลังจากผ่านเหตุการณ์ความวุ่นวายจากสงครามปราสาทวาคายามะก็ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่โดยรักษาโครงสร้างแบบเดิมเอาไว้ มีเพียงประตูโอคางูจิ (Okaguchi Gate) บริเวณทางเข้าที่เป็นของดั้งเดิมและรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์