เมื่อหลายปีก่อนหน้านี้หากใครเดินทางไปเยือนกรุงโซลแล้วไม่ได้ไปชม "ประตูนัมแดมุน" (Namdaemun Gate) ประตูเมืองเก่าที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองต้องบอกว่าน่าเสียดายมากเพราะนั้นคือประตูโบราณที่สวยที่สุดในเกาหลีใต้และเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้ชม


ประตูนัมแดมุน (Namdaemun Gate)

ประตูนัมแดมุนมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "ซังเยมุน" (Sungnyemun) หมายความว่า "ประตูแห่งความเคารพอันเหมาะสม" (Gate of Exalted Ceremonies) ประตูแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1395 ในสมัยพระเจ้าแทโจและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกสำคัญของชาติเกาหลีใต้ในลำดับที่หนึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม 1962

ประตูนัมแดมุนถือเป็นสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญโดยเฉพาะในเรื่องความสวยงามที่ชาวเกาหลีภูมิใจมาอย่างยาวนาน จนกระทั่งวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2008 ความภาคภูมิใจนั้นก็ถูกเปลี่ยนเป็นความเศร้าเมื่อนัมแดมุนถูกคนร้ายลอบวางเพลิงจนได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะโครงสร้างที่เป็นไม้

แม้จะใช้เวลาในการซ่อมอยู่นานหลายปีบวกกับงบประมาณมหาศาลกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นัมแดมุนก็กลับมามีสภาพพร้อมและเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมอีกครั้งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2013 แต่น่าเศร้าที่ความเป็นประตูโบราณนั้นได้หายไปแล้ว เหลือเพียงความทรงจำกับสิ่งก่อสร้างใหม่ตามแบบโครงสร้างเดิมที่รู้กันดีว่านั้นไม่ใช่ประตูเมืองโบราณที่พวกเขาคุ้นเคย