ไซโกะ ทากาโมริ (Saigo Takamori: 西郷 隆盛) ซามูไรผู้มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นช่วงปลายยุคเอโดะถึงตนยุคเมจิ บริเวณสวนอุเอโนะกรุงโตเกียวมีรูปปั้นของท่านยืนอยู่โดยมีสุนัขเคียงข้างเพื่อระลึกถึงวีรกรรมที่จะได้รับการกล่าวขานไปชั่วลูกชั่วหลาน


อนุสาวรีย์ไซโกะ ทากาโมริในสวนอุเอโนะ (Saigo Takamori: 西郷 隆盛)

ไซโกะเกิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 1828 ในครอบครัวซึ่งมีฐานะยากจนที่คาโงชิมะ ท่านเริ่มเส้นทางอันยิ่งใหญ่โดยทำงานเป็นซามูไรไร้ชื่อเสียงภายใต้ร่มเงาของตระกูล "ซัตสึมะ" ตระกูลที่มีอำนาจมากจนท่านได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพในการล้มล้างการปกครองระบอบศักดินาของโชกุนโทกุงาวะ

ญี่ปุ่นในช่วงนั้นถือได้ว่าตระกูลโทกุงาวะมีอำนาจมากที่สุด โดยเฉพาะอำนาจทางการทหาร แต่ตระกูลซัตสึมะเองก็ไม่น้อยหน้าเพราะได้รับการช่วยเหลือจากอังกฤษที่นำทั้งเรือและอาวุธมาสนับสนุนจึงสามารถโค่นล้มอำนาจโชกุนลงได้สำเร็จญี่ปุ่นจึงเข้าสู่ยุคการปฏิรูปเมจิในปี 1868 พร้อมกับการปฏิรูปครั้งใหญ่โดยเฉพาะการฟื้นฟูอำนาจของจักรพรรดิ

แม้จะช่วยเหลือจนได้รับชัยชนะแต่ความไม่พอใจที่รัฐบาลเมจิยอมให้ชาวตะวันตกเข้ามามีบทบาทในการบริหารมากเกินไปทำให้ท่านไซโกะก่อกบฏขึ้นในปี 1877 โดยการโจมตีฐานอำนาจรัฐบาลที่ปราสาทคุมาโมโตะ แต่การกบฏไม่สำเร็จและถูกต้อนไปจนมุมบนยอดเขาชิโรยามะ

ท่านไซโกะรู้ดีว่าไม่มีทางให้ถอยอีกแล้วจึงตัดสินใจจบชีวิตโดยให้ลูกน้องตัดศีรษะของตนในวันที่ 24 กันยายน 1877 ผลจากการเสียชีวิตของท่านทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นชาติญี่ปุ่น

การต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ทำให้ท่านได้รับฉายา "ซามูไรคนสุดท้าย" (The Last Samurai) ซึ่งไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นซามูไรคนสุดท้ายจริงๆ แต่เป็นซามูไรผู้ยิ่งใหญ่ที่ยอมสละชีพเพื่ออุดมการณ์ในความรักชาติ ส่วนร่างของท่านถูกฝังอยู่ที่สุสานนันซูในคาโงชิมะ