แม้เมืองฮิโกเน่จะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายเหมือนอย่างเมืองอื่นๆในญี่ปุ่น แต่ในเมืองก็มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าศึกษาดังโดยเฉพาะปราสาทฮิโกเนะ (Hikone Castle: 彦根城) ปราสาทสัญลักษณ์สำคัญของเมืองที่ตั้งตระหง่านมาอย่างยาวนาน


ปราสาทฮิโกเน่ (Hikone Castle: 彦根城)

ปราสาทฮิโกเนะเป็น 1 ใน 12 ปราสาทยุคเอโดะที่ยังคงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีทั้งหมด 3 ชั้น ตามหลักฐานกล่าวว่าปราสาทแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1575 ในฐานะส่วนหนึ่งของปราสาทโอซึ (Otsu Castle) กระทั่งตัวปราสาทสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1622

ลักษณะอาคารปราสาทยังคงเป็นแบบดั้งเดิมเนื่องด้วยไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามจึงทำให้ปราสาทฮิโกเน่เป็น 1 ใน 4 ปราสาทญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติ แม้ว่าปราสาทจะไม่ใหญ่โตมากแต่พื้นที่โดยรอบก็กว้างขวางใช้ได้เลยทีเดียว พื้นที่ในอาณาบริเวณปราสาทถูกจัดแบ่งอย่างลงตัว

ย้อนกลับไปในสมัยปฏิรูปเมจิอันเป็นการสิ้นสุดระบอบโชกุน สมเด็จพระจักรพรรดิมีคำสั่งให้รื้อถอนปราสาทหลายแห่งทั่วประเทศซึ่งต้องถือว่าโชคดีมากที่สมเด็จพระจักรพรรดิปล่อยให้ปราสาทฮิโกเน่รอดพ้นการทำลายมาได้และกลายเป็นมรดกสำคัญของชาติในปัจจุบัน