เขาหลูซาน (Mount Lu: Lushan: 庐山) รู้จักกันในชื่อ "คว่างหลู" (Kuanglu: 匡廬) ยอดเขาโบราณกว่า 2,200 ปี ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือในมณฑลเจียงซี ทางทิศใต้ของแม่น้ำแยงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณเทือกเขาอุดมไปด้วยพืชพันธุ์อันอุดมสมบูรณ์ ลำธารและน้ำตกที่ประกอบรวมกันอย่างงดงามลงตัว เหมาะสำหรับการมาเยือนทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว


เทือกเขาหลูซาน (Mount Lu: Lushan: 庐山)
ภาพ: China & Asia Cultural Travel

เขาหลูซานขึ้นชื่อในเรื่องความสูงชันโดยยอดเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาเกือบทั้งปี บนเนินทางตะวันตกเฉียงเหนือเป็นที่ตั้งของวัดตงหลินซึ่งเป็นวัดสำคัญของเขาหลูซานและสถาปัตยกรรมอีกหลายแห่ง

ย้อนกลับไปในอดีตมีกวีชื่อดังหลายท่านยอมฟันฝ่าเส้นทางที่อันตรายนี้ขึ้นไปด้านบนเพื่อสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามแล้วพรรณนาออกมาเป็นบทกวี

การผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรมทำให้เขาหลูซานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในวันที่ 6 ธันวาคม 1996 จากองค์การยูเนสโกภายใต้ชื่อ "อุทยานแห่งชาติเขาหลูซาน" (Lushan National Park) ซึ่งขอแนะนำว่าควรหาโอกาสไปเยือนให้ได้สักครั้ง