สวนจัวเจิ้งหยวน (Zhuozheng Yuan: 拙政园) สวนขนาดใหญ่ที่สุดในทำเนียบสวนสวยเมืองซูโจว สวนจัวเจิ้งหยวนเป็นหนึ่งในสี่สวนที่สำคัญที่สุดของจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1997 จากองค์การยูเนสโก


สวนจัวเจิ้งหยวน (Zhuozheng Yuan: 拙政园)
ภาพ: DayDayNews Suzhou Private Tours Visit Our China

สวนจัวเจิ้งหยวนตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมือง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5.2 เฮกเตอร์ สร้างเมื่อปี 1513 โดยขุนนางนามว่า "หวางเซียนเฉิง" (Wang Xiancheng) บนตำแหน่งที่เคยเป็นบ้านของกวีในยุคราชวงศ์ถัง

ภายในสวนถูกออกแบบตามสไตล์จีนทีมีทั้งสระบัวใสมองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายไปมาอย่างอิสระ ต้นหลิวแผ่กิ่งก้านระย้าทั่วและต้นสนที่หมายถึง "อายุยืนยาว"

ชื่อของสวนมีความหมายว่า "สวนของขุนนางผู้ถ่อมตน" (Humble Administrator's Garden)

ในช่วงที่เกิดกบฏไต้ผิง สวนจัวเจิ้งหยวนถูกใช้เป็นฐานที่มั่นของเหล่ากบฏ แต่หลังจากนั้นสวนถูกปล่อยทิ้งกลายเป็นสวนรกร้าง จนกระทั่งรัฐบาลเข้ามาปรับปรุงและเปิดเป็นสถานที่พักผ่อนในปี 1952