เรดบีช (Red Beach: 红海滩) ชายหาดดินเค็มอันเต็มไปด้วยสีแดงมองไกลสุดลูกหูลูกตาบริเวณสามเหลี่ยมแม่น้ำเหลียวเหอ เมืองผ่านจิ่น มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 100 ตารางกิโลเมตร มีทางเดินที่ทำขึ้นให้สามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด


เรดบีช (Red Beach: 红海滩) - หาดสีแดงแห่งผานจิ่น (Panjin Red Beach)
ภาพ: China Highlights

"เรดบีช" รู้จักในชื่อ "หาดสีแดงแห่งผานจิ่น" (Panjin Red Beach) อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 30 กิโลเมตร สีแดงของชายหาดเกิดจากสาหร่ายที่ขยายพันธุ์จนเต็มพื้นที่น้ำสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์

ในช่วงปกติสาหร่ายบริเวณนี้จะยังคงเป็นสีเขียวธรรมชาติ แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงสีของสาหร่ายจะเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีแดง ความสมบูรณ์ของพื้นที่นอกจากบนพื้นน้ำที่ถูกย้อมไปด้วยสีแดงแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกหลากหลายสายพันธุ์