ฮาลองเบย์ (Ha Long Bay: Halong Bay: Vịnh Hạ Long: อ่าวหะล็อง) อ่าวอัญมณีทางธรรมชาติ อ่าวฮาลองเบย์อยู่ในเมืองฮาลอง จังหวัดกว่างนิงห์ ประเทศเวียดนาม ทัศนียภาพที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี 1994 จากองค์การยูเนสโก


ฮาลองเบย์ (Ha Long Bay: Halong Bay: Vịnh Hạ Long)
ภาพ: Viet Fun Travel

ฮาลองเบย์เป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ใกล้ชายแดนจีน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตาราว 2,000 - 3,000 แห่ง สัมผัสทัศนียภาพรอบอ่าวได้ด้วยการล่องเรือทรงโบราณที่มาออกันจนเนืองแน่น

ชื่ออ่าวหมายถึง "มังกรดำดิ่ง" (Descending Dragon) เบื้องล่างเกาะแก่งหลายแห่งมีถ้ำหินงอกหินย้อยที่งดงาม บางเกาะเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ผู้คนยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เกาะหลายแห่งมีโรงแรมที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจากทั่วทุกสารทิศ

ตำนานปรัมปราของเวียดนามมีเรื่องเล่าว่าในช่วงที่เวียดนามกำลังทำศึกหนักอยู่กับกองทัพจีน เทพยดาได้บันดาลให้มังกรลงมาช่วยเหลือจนชนะและหลังจากนั้นมังกรก็ได้ดำดิ่งลงสู่เบื้องล่างผิวน้ำจนทำให้มีอัญมณีพวยพุ่งขึ้นมากลายเป็นเกาะแก่งกระจายอยู่รอบอ่าวเพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของศัตรูซึ่งต่อมาก็ได้ก่อตั้งเป็นประเทศเวียดนาม