เมืองฮอยอัน (Hoi An: Hội An) เมืองริมฝั่งทะเลจีนใต้ในเขตจังหวัดกว๋างนาม บริเวณตอนกลางของเวียดนาม เมืองฮอยอันมีเสน่ห์อันเกิดจากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมต่างชาติจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1999 จากองค์การยูเนสโก


แม่น้ำทูโบน (Thu Bon River)

สถานที่ท่องเที่ยวในฮอยอัน
• แม่น้ำทูโบน: แม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองฮอยอันมาอย่างช้านาน ในอดีตแม่น้ำทูโบนถือเป็นเส้นทางหลักที่ต่างชาติใช้ในการติดต่อค้าขายก่อนที่ต่อมาจะย้ายไปยังเมืองดานัง สองฟากฝั่งของแม่น้ำเต็มไปด้วยร้านค้าที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว และหากจะให้ดีก็ควรใช้บริการล่องเรือเพื่อสัมผัสทิวทัศน์และวิถีชีวิตผู้คนริมแม่น้ำอย่างใกล้ชิด


สมาคมฝูเจี้ยน (Fujian Assembly Hall)

• สมาคมฝูเจี้ยน: สถาปัตยกรรมจีนที่ถูกใช้เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในฮอยอัน สมาคมฝูเจี้ยนหรือ "ฟุกเกี๋ยน" (Phouc Kien Assembly Hall) สร้างเมื่อปี 1960 เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมชาวจีนที่อพยพมาจากมณฑลฝูเจี้ยนของจีน โดยในเวลาต่อมาได้มีการสร้างเสริมในส่วนของวัดเข้าไปเพื่ออุทิศแด่เจ้าแม่เทียนเห่าผู้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวเรือซึ่งมีการค้นพบรูปปั้นของพระนางบนชายหาดฮอยอันเมื่อปี 1697

• สะพานญี่ปุ่น: สะพานโบราณความยาวไม่กี่เมตรแต่กลับให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่แบบมีมนต์ขลัง สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 โดยชาวญี่ปุ่นเพื่อเป็นทางข้ามลำธารไปยังบ้านเรือนชาวจีนที่อยู่อีกฝั่ง กลางสะพานด้านหนึ่งมีเจดีย์ตั้งอยู่ในจุดที่เหมือนกับศาลเจ้า สะพานญี่ปุ่น


พิพิธภัณฑ์เซรามิก (Museum of Trading Ceramics)

• พิพิธภัณฑ์เซรามิก: อาคารพิพิธภัณฑ์ที่ดัดแปลงมาจากบ้านไม้เก่า 2 ชั้นของชาวจีน ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุหลากหลายชิ้นที่ช่วยบอกเล่าเรื่องราวการติดต่อกับชาติต่างๆของฮอยอันทั้งจีน อินเดีย ญี่ปุ่น ฟิลิปินส์และไทย โดยผลงานเซรามิกส่วนใหญ่นั้นเป็นของเก่าแก่ในช่วงศตวรรษที่ 15-17 ซึ่งยังคงได้รับการดูแลอย่างดี