ถ้าเดินทางมาเที่ยวโจวจวงแล้วไม่ได้ล่องเรือชมความคลาสสิกไปตามสายน้ำในเมืองแล้วล่ะก็ต้องบอกเลยว่ามาเสียเที่ยวจริงๆ อย่างที่รู้กันว่าโจวจวงนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งน้ำที่มีสายน้ำใสสะอาดไหลผ่านทั่วทั้งเมือง การได้ล่องเรือเพื่อซึมซับบรรยากาศจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของนักท่องเที่ยว


หมู่บ้านโจวจวง

หมู่บ้านโจวจวงตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 400 ตารางเมตร ปัจจุบันมีอายุหลายร้อยปีแล้ว อาคารบ้านเรือนที่เห็นอยู่ในเมืองนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านแบบโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์หยวน หมิงและชิงซึ่งแม้จะดูเก่าแก่แต่ก็ยังคงได้รับการดูแลอย่างดีมาจนถึงปัจจุบัน

เริ่มต้นการเดินทางชมเมืองจากการเดินดูอาคารบ้านเรือนต่างๆเพื่อสัมผัสถึงกลิ่นไอบรรยากาศของความเป็นจีนแบบโบราณ บ้านเรือนบางส่วนนั้นดัดแปลงเป็นร้านขายสินค้าที่ระลึก ร้านอาหารและร้านขายงานฝีมือของคนในท้องถิ่นซึ่งเราจะได้เห็นช่างฝีมือนั่งทำกันสดๆ

หลังจากเดินชมกันจนพอใจแล้วก็มาถึงไฮไลท์สำคัญของการเดินทางมาเที่ยวโจวจวงนั่นคือการล่องเรือไปตามลำคลองเล็กๆที่เชื่อมกันทั่วเมืองด้วยเรือโดยสารแบบเดิมๆที่จะพาคุณล่องไปตามลำคลองอย่างช้าๆ เรือที่นี่จะไม่ใช้เครื่องยนต์แต่จะใช้แรงคนพายซึ่งทำให้ได้บรรยากาศคลาสสิกและยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมด้วย

ตลอดการล่องเรือนักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศนียภาพจากทั้งสองฟากฝั่ง (อาจจะรู้ถึงเคอะเขินบ้างเพราะสายตาของผู้คนบนฝั่งที่จ้องมองมา) ผ่านสะพานหินโบราณหลายแห่งซึ่งหนึ่งในจุดที่มีชื่อเสียงของที่นี่คือสะพานแฝดซึ่งเป็นจุดที่มีสะพานสองแห่งเชื่อมต่อกันทอดข้ามหัวโค้งคลอง

แม้ว่าจะมีการยกย่องความงามของหมู่บ้านโจวจวงให้เป็น “เวนิสแห่งเมืองจีน” แต่นั่นก็เทียบกันไม่ได้เพราะหมู่บ้านโจวจวงก็มีเสน่ห์ในแบบของตนเองที่ไม่ต้องการไปเปรียบเทียบกับใครทั้งสิ้น ดังนั้นหากมีโอกาสเดินทางไปเยือนเมืองจีนสักครั้งก็อย่าพลาดที่จะไปเยือนกันให้ได้