หมู่บ้านหงชุน (Hongcun Ancient Village: 宏村) หมู่บ้านโบราณตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ในเมืองหวงซาน มณฑลอานฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน หมู่บ้านหงชุนมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 800 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ปัจจุบันมีบ้านเรือนอยู่ราว 150 หลังคาเรือน


หมู่บ้านหงชุน (Hongcun Ancient Village: 宏村)
ภาพ: Hongcun

หมู่บ้านหงชุนมีความงดงามและคลาสสิกราวกับภาพเขียนของจิตรกรจีน ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่โครงสร้างส่วนใหญ่จะเป็นปูนสีขาว ส่วนหลังคาก็จะมุงด้วยกระเบื้องตามแบบสถาปัตยกรรมจีน

การวางแผนผังของหมู่บ้านหงชุนนั้นนับได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อย แม้ว่าจะดูโย้เย้ไปมา แต่ว่าการวางตำแหน่งตามจุดต่างๆในหมู่บ้านนั้นตรงตามหลักฮวงจุ้ยทุกประการ โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญให้มาวางแผนผังเพื่อเสริมดวงชะตาให้กับหมู่บ้านแห่งนี้

เดิมทีรูปร่างของหมู่บ้านหงชุนนั้นหากมองดูดีๆแล้วจะเหมือนกับภาพของวัวกำลังนอน การเสริมดวงให้กับหมู่บ้านจึงต้องสร้างความสมบูรณ์ให้กับวัวอาทิ การสร้างสะพาน 4 แห่ง แทนขาของวัว สร้างกระเพาะโดยการขุดสระน้ำ 2 แห่ง คือ สระบริเวณกลางหมู่บ้านรูปครึ่งวงกลมและสระนอกหมู่บ้านเป็นรูป "弓" ซึ่งมาจากอักษรจีนที่แปลว่า "ธนู"

บางจุดของหมู่บ้านจะถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาวซึ่งทำให้มีความสวยงามสมกับที่ได้รับยกย่องว่าเป็น "หมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน" โดยหมู่บ้านหงชุนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมร่วมกับหมู่บ้านซีตี้ในชื่อ "หมู่บ้านโบราณทางตอนใต้ของมณฑลอานฮุย" (Ancient Villages in Southern Anhui) ในปี 2000 จากองค์การยูเนสโก