ในศาสนาชินโตซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่นนั้นนอกเหนือจากเรื่องตำนานเทพเจ้าและศาลเจ้าชินโตที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาชินโต ได้แก่ "มิโกะ" (Miko) หญิงสาวบริสุทธิ์ในชุดฮากามะผู้ทำหน้าที่ดูแลศาลเจ้าในศาสนาชินโต


มิโกะ (Miko)

เมื่อครั้งที่ศาสนาชินโตเป็นความเชื่อหลักของญี่ปุ่นและมีการบูชาเทพเจ้ามากมายหลายองค์ มิโกะได้รับความเคารพอย่างมากในฐานะผู้รับสาสน์จากเทพเจ้าหรือก็คือผู้ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า ในสมัยโบราณนั้นมิโกะบางคนยังมีเซนส์ในการทำนายได้อย่างแม่นยำด้วย

ผู้ที่จะมาเป็นมิโกะนั้นจะต้องเป็นบุตรีของนักบวชที่อุทิศตนเองเพื่อรับใช้ศาลเจ้าและที่สำคัญคือจะต้องเป็นสาวพรหมจรรย์ แต่ก่อนที่จะมาเป็นมิโกะได้นั้นจะต้องผ่านการฝึกฝนในการทำหน้าที่ไล่มาตั้งแต่การดูแลศาลเจ้า การร่ายรำบูชาเทพเจ้าและการประกอบพิธีอื่นๆในศาสนา เมื่อผ่านการฝึกฝนมาแล้วก็จะเข้าสู่พิธีเพื่อกลายเป็นมิโกะอย่างเต็มตัว

สำหรับชุดแต่งกายของมิโกะที่หลายคนคุ้นเคยกันเรียกว่า "ชุดฮากามะ" (Hakama) โดยเสื้อด้านบนเป็นสีขาว กระโปรงจะเป็นสีแดงโทนคล้ายๆกับสีโทริอิและจะสวมถุงเท้าสีขาว ถ้าเป็นมิโกะแบบในสมัยโบราณก็จะต้องใช้ผ้าพันหน้าอกเอาไว้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนไหว

แม้จะเรียกว่าเป็นสาวบริสุทธิ์ผู้รับใช้ศาสนาแต่มิโกะก็สามารถยุติบทบาทการทำหน้าที่ได้หากเธอแต่งงานออกเรือนไปใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาทั่วไป ปัจจุบันในญี่ปุ่นก็ยังคงมีมิโกะผู้บริสุทธิ์อยู่จำนวนหนึ่ง ส่วนในช่วงงานเทศกาลเราก็จะได้เห็นมิโกะเฉพาะกิจซึ่งจะเป็นสาวๆที่มาทำงานพิเศษกันที่ศาลเจ้า