ถ้ากล่าวถึงสัญลักษณ์จีนที่มีการบูชาหรือประดับกันมากเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแบบครบสูตรก็คงจะเป็นเทพเจ้าองค์ไหนไปไม่ได้นอกจาก "ฮก ลก ซิ่ว" (Fu Lu Shou: 福禄寿) อันเป็นเครื่องหมายที่จะถูกนำมาประดับด้วยกันเสมอโดยชาวจีนเชื่อว่าฮกลกซิ่วจะบันดาลให้เกิดพรอันประเสริฐแก่มนุษย์ 3 ประการ


ฮก ลก ซิ่ว (福禄寿)

สำหรับตำนานเกี่ยวกับที่มาของฮกลกซิ่วนั้นเราจะไม่ขอกล่าวถึงมากนัก บ้างว่าเป็นเทพ บ้างว่าเป็นเพียงสัญลักษณ์ แต่เอาเป็นว่าเรามาทำความรู้จักแบบคร่าวๆกับทั้ง 3 องค์เบื้องต้นเพื่อให้หลายคนแยกแยะออกได้ว่าองค์ใดเป็นองค์ใดและแต่ละองค์นั้นสื่อความหมายว่าอย่างไรกันบ้าง

"ฮก" หรือ "ฝู" ในภาษาจีนกลาง สัญลักษณ์แห่ง "โชคลาภและความมั่งคั่ง" ลักษณะเป็นพ่อค้าคหบดีผู้ร่ำรวย มักจะมีเด็กอยู่ด้วยแสดงถึงลูกหลานเต็มบ้านเรียกว่าอุดมไปด้วยทรัพย์สมบัติและสุขสมบัติ

"ลก" หรือ "ลู่" ในภาษาจีนกลาง สัญลักษณ์แห่ง "อำนาจและเกียรติยศ" ลักษณะเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในเครื่องแบบจีน มือถือคทายู่อี่ (ป้ายประจำตำแหน่งของขุนนางที่ใช้เวลาเข้าเฝ้าฮ่องเต้) จึงเป็นการแสดงถึงพลังและอำนาจ

"ซิ่ว" หรือ "โซ่ว" ในภาษาจีนกลาง สัญลักษณ์แห่ง "สุขภาพและความอายุยืนยาว" ลักษณะเป็นชายศีรษะล้าน หน้าผากโหนกนูน หนวดเครายาว ติ่งหูใหญ่ยาว มือขวาถือไม้เท้า มือซ้ายถือลูกท้อ

สำหรับการจัดเรียงลำดับฮกลกซิ่วในไทยนั้นมีหลายกระแส บ้างว่าต้องให้ฮกตั้งอยู่ตรงกลางเป็นประธาน ส่วนลกอยู่ด้านซ้ายของฮกและซิ่วอยู่ด้านขวาของฮก บ้างว่าการจัดเรียงนั้นแล้วแต่โอกาสในการสื่อความหมายเช่นอยากให้มีความโดดเด่นในด้านใดก็ให้เรียงลำดับโดยเริ่มจากตรงกลาง ซ้าย (ของประธาน) แล้วตามด้วยด้านขวา

แต่เท่าที่ได้สัมผัสเมื่อครั้งไปเยือนเมืองจีนจะเห็นว่าการจัดเรียงองค์ฮกลกซิ่วแบบจีนนั้นจะเป็น "ซิ่ว ลก ฮก" โดยชาวจีนในสมัยโบราณนั้นจะใช้การนับและการเรียงลำดับจากขวาไปซ้ายคล้ายกับการเขียนตัวอักษรจีนในสมัยก่อนที่ต้องอ่านจากขวาไปซ้าย