หมู่บ้านซีตี้ (Xidi Village: 西递村) หมู่บ้านสถาปัตยกรรมคลาสสิกในเมืองหวงซาน ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมร่วมกับหมู่บ้านหงชุนเมื่อปี 2000 ภายใต้ชื่อ "หมู่บ้านโบราณทางตอนใต้ของมณฑลอานฮุย" (Ancient Villages in Southern Anhui) จากองค์การยูเนสโก


หมู่บ้านซีตี้ (Xidi Village: 西递村)
ภาพ: West China Tour

หมู่บ้านซีตี้อยู่ห่างจากเขาหวงซานไปทางใต้ราว 40 กิโลเมตร เดิมชื่อว่า "ซีฉวน" (Xichuan) หมายถึง "แม่น้ำตะวันตก" เนื่องจากมีลำธารไหลผ่านหมู่บ้านไปทางตะวันตก สันนิษฐานว่าหมู่บ้านซีตี้น่าจะสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปี 1049-1053 ในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ

ภายในหมู่บ้านมีอาคารบ้านเรือนกว่า 200 หลัง ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงเช่นเดียวกับหมู่บ้านหงชุน ทั้งบ้านที่สร้างจากปูนและสร้างจากไม้

ในตอนแรกที่นี่เป็นเพียงบ้านพักอาศัยของสกุลหูซึ่งคนในตระกูลหูมีความเกี่ยวข้องในฐานะเป็นบุตรบุญธรรมของจักรพรรดิถังจงจงในช่วงที่พระองค์ถูกปลดลงจากบัลลังก์ เมื่อเวลาผ่านไปจึงเริ่มมีการสร้างอาคารบ้านเรือนเพิ่มเข้าไปจนกลายเป็นหมู่บ้านดังเช่นปัจจุบัน

การมาเยือนหมู่บ้านซีตี้จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความคลาสสิกของสถาปัตยกรรมจีนแบบโบราณและวิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านที่ยังคงดำรงชีพกันแบบดั้งเดิม สมกับที่ได้รับรางวัล "หมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมของโลก" ในการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ