วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple: 東福寺) วัดนิกายเซนตั้งอยู่บนเนินเขาทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเกียวโต วัดโทฟุคุจิอยู่คู่เมืองเกียวโตมาอย่างยาวนานและเป็นหนึ่งในห้าสถานที่ชมทิวทัศน์ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดของเมือง


วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple: 東福寺)
ภาพ: 東福寺

วัดโทฟุคุจิสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1236 ตามประสงค์ของท่าน "คุโจ มิจิอิเอะ" (Kujo Michiie) รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคคามาคุระ โดยชื่อของวัดมาจากการรวมกันของวัดชื่อดังสองแห่งในเมืองนาระ ได้แก่ "วัดโทไดจิ" และ "วัดโคฟุคุจิ"

ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ตั้งกระจายอยู่หลายแห่ง สัญลักษณ์โดดเด่นได้แก่ "ประตูซันมง" ซุ้มประตูขนาดใหญ่สูง 22 เมตร ลักษณะเป็นประตูรูปแบบเซนที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติ

ผ่านซุ้มประตูเข้าไปจะเป็นที่ตั้งของวิหารหลักของวัดซึ่งได้รับการบูรณะเมื่อปี 1934

ช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะมีผู้คนจำนวนมากมาเยือนวัดโทฟุคุจิเพื่อสัมผัสบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสี โดยเฉพาะทิวทัศน์ของต้นเมเปิ้ลกว่า 2,000 ต้น เรียงรายอยู่บริเวณสะพานซึเทนเคียวเป็นระยะทางยาวกว่า 100 เมตร

สิ่งที่น่าสนใจในวัดนอกเหนือจากการชมทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสีได้แก่ สวนเซนซึ่งตั้งอยู่ทั้งสี่ทิศของวัด สวนแต่ละแห่งจะถูกออกแบบให้แตกต่างกันโดยแฝงแนวคิดนามธรรมตามแบบฉบับเซนทั้งเหนือ ใต้ ตะวันออกและตะวันตก