สะพานหลงเจียง (Longjiang Grand Bridge: 龙江特大桥) สะพานแขวนเหนือแม่น้ำหลงเจียงสุดอลังการทอดข้ามภูเขาสองลูกในเมืองเป่าซาน มณฑลยูนนาน คาดการณ์กันว่าสะพานหลงเจียงจะกลายเป็นหัวใจการคมนาคมแห่งใหม่ของจีนที่เชื่อมโยงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าไว้ด้วยกัน


สะพานหลงเจียง (Longjiang Grand Bridge)
ภาพ: Hight Bridges

สะพานหลงเจียงสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมจากเขตเถิงชงในเมืองเป่าซานข้ามไปยังประเทศเมียนมา การก่อสร้างใช้เวลานาน 5 ปี ด้วยงบมหาศาลราว 1.96 พันล้านหยวน พร้อมกับสร้างสถิติเป็นสะพานแขวนที่ยาวและสูงที่สุดในทวีปเอเชีย ด้วยความยาว 2,470 เมตร และสูง 280 เมตรเหนือหุบเขาเบื้องล่าง