ได้ยินชื่อ "เหมียวๆ" แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแมวเพราะที่นี่คือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามที่ชื่อว่าวันเหมียว (Van Mieu) วัดในลัทธิขงจื๊ออันเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวทางการศึกษาของเวียดนามในอดีต นักท่องเที่ยวและนักศึกษาจึงมักมาที่นี่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ตัวเอง


วัดวันเหมียว (Van Mieu) @ www.truonghongtravel.com

วัดวันเหมียวตั้งอยู่ในกรุงฮานอยโดยเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อว่าวิหารวรรณกรรม (Temple of Literature) ที่นี่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีซึ่งแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการเรียนการสอนแล้วก็ตามแต่ในอดีตนั้นวัดวันเหมียวแห่งนี้คือสถานที่บ่มเพาะบัณฑิตที่สำคัญที่สุดของประเทศ


วัดวันเหมียว (Van Mieu) @ vietscorner.wordpress.com

วัดวันเหมียวสร้างเมื่อปี 1070 เพื่ออุทิศแด่ขงจื๊อซึ่งแนวคิดของท่านมีอิทธิพลต่อชาวเวียดนามอย่างมาก มีการสร้างเป็นโรงเรียนสำหรับบุตรหลานของขุนนางและภายหลังก็เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าไปศึกษาร่ำเรียนกันโดยวิชาที่สอนจะเกี่ยวกับหน้าที่และหลักจริยธรรมตามหลักปรัชญาขงจื๊อ


วัดวันเหมียว (Van Mieu) @ www.wikiwand.com

ด้านหลังธนบัตร 100,000 ดองของเวียดนามจะมีภาพซุ้มประตูของวัดวันเหมียวปรากฏอยู่แสดงให้เห็นว่าวัดแห่งนี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับเวียดนาม ส่วนแผ่นศิลาโบราณที่ตั้งเรียงรายอยู่บนหินรูปเต่าจำนวน 82 แผ่น (จากเดิม 117 แผ่น) นั้นเป็นที่จารึกรายชื่อของจอหงวนผู้ผ่านการสอบ


วัดวันเหมียว (Van Mieu) @ www.wikiwand.com

วัดวันเหมียวเปิดสอนมาจนถึงช่วงปลายศตวรรษที่ 18 เมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองและปกครองเวียดนาม แม้ปัจจุบันจะไม่มีการเรียนการสอนที่นี่แล้วก็ตามแต่วัดวันเหมียวยังคงก็ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจากรัฐบาลเวียดนามให้เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศ