หากจะหาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์สักแห่งในเมืองจีนคงไม่มีพื้นที่ไหนที่มีความเหมาะสมไปกว่า "เขตอนุรักษ์เสินหนงเจี้ย" (Shennongjia Nature Reserve: 神农架林区) พื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าแห่งชาติอีกที่ถูกยกเป็น 1 ใน 3 พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ที่สุดของจีน


เขตอนุรักษ์เสินหนงเจี้ย (Shennongjia Nature Reserve: 神农架林区)

เสินหนงเจี้ยตั้งอยู่ทางตะวันออกในมณฑลหูเป่ย ครอบคลุมพื้นที่ราว 3,253 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิอากาศของเสินหนงเจี้ยจะคล้ายกับภูมิประเทศในโซนเขตร้อนที่ทั้งอบอุ่นและเย็นเหมาะแก่การขยายพันธุ์ของพืชและสัตว์ บรรดานักวิจัยโดยเฉพาะนักพฤกษาศาสตร์ทั่วโลกจึงอยากมาทำการค้นคว้าวิจัยที่นี่

ระบบนิเวศน์ของเสินหนงเจี้ยนั้นถือได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดชนิดที่ว่าไม่เป็นสองรองสถานที่ใดบนโลกเลยทีเดียว ที่นี่มีทั้งพันธุ์พืชโบราณที่หาได้ยากซึ่งพืชบางชนิดก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว รวมทั้งสายพันธุ์สัตว์หายากอีกนับไม่ถ้วนเหมือนกับได้ย้อนกลับไปในยุคดึกดำบรรพ์

สำหรับชื่อเสินหนงเจี้ยมีที่มาจากเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูกนาม "เหยียนตี้" (Yandi) หรือ "เสินหนง" (Shennong) ตำนานกล่าวว่าเทพเสินหนงได้รับพิษจากการทดลองกินพืชในพื้นที่แถบนี้กว่า 70 ครั้ง แต่ทุกครั้งสามารถรักษาให้หายได้ด้วยสมุนไพรที่ค้นพบ เพื่อรำลึกถึงท่านผู้คนจึงเรียกที่นี่ว่าเสินหนงเจี้ย

"ยอดเขาเสินหนงเจี้ย" (Shennongding Peak) คือจุดที่สูงที่สุดของเสินหนงเจี้ยโดยตั้งอยู่ที่ความสูง 10,188 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล (ประมาณ 3,105.4 เมตร) ส่วนอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือทะเลสาบต้าจิ่วอันกว้างใหญ่ที่ประกอบไปด้วยทะเลสาบ 9 สายไหลมาบรรจบกัน

ในปี 2016 เขตอนุรักษ์เสินหนงเจี้ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับความงามที่แตกต่างกันทั้ง 4 ฤดู แต่ก็ยังเป็นที่กังวลว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีอาจจะสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในอนาคต