อุทยานน้ำหยก (Jade Water Village: 玉水寨) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองลี่เจียงตั้งอยู่ห่างจากเขตเมืองเก่า 15 กิโลเมตร อุทยานน้ำหยกเป็นศูนย์กลางของลัทธิตงปา (Dongba: 东巴教) ลัทธิตามคติความเชื่อของชาวน่าซีโดยที่นี่ยังถือเป็นสถานที่ในการแสดงอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและวรรณกรรมของชาวน่าซี


อุทยานน้ำหยก (Jade Water Village: 玉水寨)
ภาพ: Go Yunnan

อุทยานน้ำหยกตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาหิมะมังกรหยกโดยมีการออกแบบหมู่บ้านให้กลมกลืนไปกับแหล่งน้ำที่ละลายลงจากภูเขาหิมะมังกรหยกและไหลผ่านระยะทางราว 2,400 เมตร ภายในอุทยานมีวัดลามะเก่าแก่ รูปปั้นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวน่าซี

เหนือบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์มีรูปปั้นเทพเจ้าสีทองผู้ปกปักรักษาธรรมชาติที่ชาวน่าซีให้การเคารพสักการะ น้ำที่ใสสะอาดในสระอุดมไปด้วยวัชพืชสีเขียว ฝูงปลาคาร์พและฝูงปลาเรนโบว์เทราต์ (ปลาชนิดหนึ่งในวงศ์ปลาแซลมอน) แหวกว่ายกันอย่างเพลิดเพลินทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติ

เมื่อน้ำในสระเอ่อล้นลงเบื้องล่างทำให้เกิดเป็นระดับน้ำตกขนาดย่อมสามชั้น ชั้นแรกเรียกว่า "มังกรปรากฏตัว" (Appearing Dragon) ชั้นที่สองเรียกว่า "มังกรเล่นน้ำ" (Playing Dragon) และชั้นสุดท้ายเรียกว่า "มังกรโบยบิน" (Farewell Dragon) ที่สวยงามสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของเมืองลี่เจียง