วัดเป้ากั๋ว (Baoguo Temple: 保国寺) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลจีน วัดเป้ากั๋วเป็นวัดพุทธนิกายมหายานอายุกว่าพันปี ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเขตเจียงเป่ย เมืองหนิงปัว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ห่างจากตัวเมืองไปทางตอนเหนือประมาณ 15 กิโลเมตร


วัดเป้ากั๋ว (Baoguo Temple: 保国寺)
ภาพ: China Holidays

วัดเป้ากั๋วสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกและมีการขยับขยายอีกหลายครั้งในราชวงศ์ต่อๆมา เดิมวัดชื่อว่า ‘วัดหลิงซาน’ (Lingshan Temple: 灵山寺) แต่ในปี 880 สมัยราชวงศ์ถังมีการบูรณะวัดและเปลี่ยนขื่อมาเป็นวัดเป้ากั๋ว ภายในวัดมีวิหารมหาวีระ วิหารกวนอิม วิหารเทวราชา หอกลอง หอระฆังและห้องรับรอง โอบล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธุ์

วิหารหลักของวัดสร้างขึ้นเมื่อปี 1013 สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ โดยถูกระบุว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างไม้ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดอันดับสองในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนที่อยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน โครงสร้างเสาและคานขนาดใหญ่ของวิหารถูกเชื่อมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว

ความมหัศจรรย์ของวิหารหลักที่ยังคงถกเถียงเรื่อยมาคือการที่ภายในโถงไม่มีนก แมลงหรือฝุ่นละอองเลย บ้างว่าเป็นเพราะไม้ที่ใช้ก่อสร้างมีกลิ่นพิเศษที่แมลงไม่ชอบ บ้างว่าเป็นเพราะรูปแบบการก่อสร้างที่ไม่ธรรมดาทำให้ลมที่พัดเข้ามาในโถงหมุนวนจนเกิดเสียงไล่แมลงและพัดพาฝุ่นออกไป