วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple: 車公廟) วัดศักดิ์สิทธิ์ทางลัทธิเต๋าตั้งอยู่ในย่านซาถิ่น เขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ภายในอาณาบริเวณวัดมีกังหันจำนวนมากที่ผู้คนนำมาสักการะทำให้วัดรู้จักในชื่อว่า "วัดกังหัน"


วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple)
ภาพ: Agaza Click

วัดแชกงหมิวสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายราชวงศ์หมิงเพื่อระลึกถึง "แม่ทัพแชกง" ผู้บัญชาการทหารในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ แม่ทัพแชกงมีชื่อเสียงด้านความจงรักภักดีและมีทักษะทางการแพทย์ช่วยขจัดโรคร้ายจากอุทกภัยในเขตซาถิ่นในอดีตลงได้

ร่ำลือกันว่าแม่ทัพแชกงเป็นเทพในคราบมนุษย์ที่คอยปกป้องคุ้มครองชาวเมือง โดยทุกครั้งที่ออกรบท่านจะพกกังหันสี่ใบพัดติดตัวไปด้วยเสมอเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กองทัพ กังหันจึงกลายเป็นเครื่องรางประจำที่จำนำความโชคดีมาให้

มีเรื่องเล่าว่าวัดแชกงหมิวเริ่มสร้างในช่วงที่กำลังเกิดโรคระบาดรุนแรงในพื้นที่ซาถิ่น แต่หลังจากสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์โรคระบาดได้หายไปอย่างน่าอัศจรรย์

ในช่วงแรกวัดแชกงหมิวเป็นเพียงวัดเล็กๆ แต่ได้รับการบูรณะหลังจากเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา ภายในวิหารหลักมีรูปปั้นแม่ทัพแชกงองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านให้ขอพร ด้านข้างมีกังหันโชคลาภที่เชื่อว่าจะนำโชคดีมาให้เมื่อหมุดครบสามรอบ