ช่องเขาเกบิเคย์ (Geibikei Gorge: 猊鼻渓) หุบเขาโขดหินขนาดใหญ่ริมสายน้ำตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองฮิราอิซูมิ ช่องเขาเกบิเคย์ (เกอิบิ) เป็นเส้นทางการล่องเรือชมธรรมชาติแบบดั้งเดิมที่ยังคงใช้เรือถ่อด้วยไม้พาย เรือที่ใช้ก็ต่อขึ้นด้วยภูมิปัญญาแบบโบราณ


ช่องเขาเกบิเคย์ (Geibikei Gorge: 猊鼻渓)
ภาพ: Visit Iwate

ชื่อ ‘เกบิ’ (Geibi) หมายถึง ‘จมูกสิงโต’ เรียกตามลักษณะก้อนหินขนาดใหญ่ในหุบเขา การล่องเรือไปตามช่องเขาเกบิเคย์จะใช้เวลาประมาณ 90 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสทิวทัศน์ของหินผา โขดหิน น้ำตกและพันธุ์ไม้นานาชนิดที่ผลัดเปลี่ยนกันมาสร้างสีสันตามฤดูกาลพร้อมลิ้มรสชาติอาหารประจำถิ่นที่มีพร้อมบริการ

บริเวณจุดเลี้ยวกลับจะมีเขาที่มีรูให้นักท่องเที่ยวใช้หินนำโชคที่มีอักษรสลักคำอวยพรเอาไว้ หากโยนหินเข้าไปได้ก็จะสมปรารถนาในเรื่องที่สลักไว้บนก้อนหิน ในช่วงท้ายของการล่องเรือนายท้ายจะร้องเพลงพื้นเมือง ‘เกบิ โออิวาเกะ’ (Geibi Oiwake) ให้ได้ฟังเป็นการสร้างสีสันและดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่น