สวนหว่างซือหยวน (Wangshi Yuan: 网师园) สวนคลาสสิกแห่งเมืองซูโจว สวนหว่างซือเป็นหนึ่งในสวนโบราณเมืองซูโจวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ภายในพื้นที่ประมาณ 5,400 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นส่วนของที่พักอาศัยด้านตะวันออกและสวนด้านตะวันตก


สวนหว่างซือหยวน (Wangshi Yuan: 网师园)
ภาพ: China Discovery

สวนหว่างซือสร้างในสมัยราชวงศ์หนานซ่งโดยใช้ชื่อว่า "ว่านเจวียนถัง" (Wanjuan) หมายถึง "โถงหมื่นเล่ม" (The Hall of Ten Thousand Books) กระทั่งสมัยราชวงศ์ชิงได้มีการบูรณะสวนครั้งใหญ่โดย "ซ่งจงหยวน" ขุนนางชั้นผู้ใหญ่เพื่อใช้เป็นที่พักหลังเกษียณโดยเปลี่ยนมาใช้ชื่อ "หว่างซือหยวน" หมายถึง "สวนเจ้าของอวน" (The Master of the Nets Garden) โดยอิงถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวประมง

สวนหว่างซือออกแบบด้วยการผสมผสานความงามระหว่างธรรมชาติ ศิลปะและสถาปัตยกรรมเข้าด้วยกัน กลายเป็นภาพสะท้อนของ "ขุนเขาและสายน้ำ" บริเวณกลางสวนมีบ่อน้ำที่ใสสะอาดขนาด 440 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่ประดับด้วยเครื่องเรือนสมัยราชวงศ์หมิงและชิง