ศาลเจ้าคันดะเมียวจิน (Kanda Myojin Shrine: 神田明神) ศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นตั้งอยู่ในแขวงชิโยดะ กรุงโตเกียว สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 730 ในหมู่บ้านชาวประมง แต่เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ของปราสาทเอโดะจึงมีการย้ายศาลเจ้ามายังเขตคันดะและทำการย้ายอีกครั้งมายังบริเวณเนินเล็กๆใกล้อากิฮาบาระ


ศาลเจ้าคันดะเมียวจิน (Kanda Myojin Shrine: 神田明神)
ภาพ: Tripnote

ศาลเจ้าคันดะเป็นสถานที่สถิตของ "เทพไดโกกุ" (เทพแห่งความมั่งคั่งและการเพาะปลูก) "เทพเอบิสึ" (เทพแห่งการประมงและการค้า) และ "เทพไทระ โนะ มาซาคาโดะ" (ซามูไรในยุคเฮอันที่ได้รับการเคารพเทียบเท่าเทพเจ้า) เนื่องจากไดโกกุและเอบิสึเป็นเจ็ดเทพเจ้าโชคลาภของญี่ปุ่นศาลเจ้าคันดะจึงได้รับความนิยมในการขอพรในด้านโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง

ศาลเจ้าคันดะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ การที่ศาลเจ้าตั้งอยู่ใกล้อากิฮาบาระซึ่งเป็นแดนสวรรค์ของโอตาคุจึงได้มีแนวคิดในการนำทั้งสองวัฒนธรรมมาผสมรวมกัน ภายในศาลเจ้าจึงมีเครื่องราง ป้ายอธิฐานและสินค้าที่ระลึกเป็นรูปตัวการ์ตูน กลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดที่ทำให้เหล่าโอตาคุต้องมาเยือนศาลเจ้าแห่งนี้

ในวันเสาร์และอาทิตย์ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของปี ค.ศ. ที่ลงท้ายด้วยเลขคี่จะมีการจัดงานเทศกาลคันดะ (Kanda Festival) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเทศกาลชินโตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงโตเกียว เทศกาลคันดะมีมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 17 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะอันเด็ดขาดของ "โทกุงาวะ อิเอยาสุ" ในยุทธการเซกิงาฮาระซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่แห่งยุครัฐบาลโชกุนโทกุงาวะ