ทะเลสาบเกลือฉาข่า (Chaka Salt Lake: 茶卡盐湖) ทะเลสาบน้ำเค็มรูปวงรีคล้ายไข่ตั้งอยู่ในเมืองฉาข่า อำเภออูหลาน เขตปกครองตนเองไห่ซี ทางตะวันตกของมณฑลชิงไห่ ทะเลสาบเกลือฉาข่าเป็นหนึ่งในทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีน (ใหญ่กว่าทะเลสาบซีหูในหังโจวกว่า 10 เท่า)


ทะเลสาบเกลือฉาข่า (Chaka Salt Lake: 茶卡盐湖)
ภาพ: CGTN

ทะเลสาบเกลือฉาข่าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มธรรมชาติตั้งอยู่ที่ความสูง 3,059 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ครอบคลุมพื้นที่ราว 105 ตารางกิโลเมตร สภาพอากาศรบทะเลสาบค่อนข้างแห้งและเย็น ส่วนชื่อทะเลสาบ "ฉาข่า" (Chaka) หมายถึง "ทะเลสาบเกลือ" (Salt Lake) ในภาษาทิเบต

จุดเด่นของทะเลสาบอยู่ที่ผิวน้ำที่ใสสะอาดและก้นทะเลสาบสีขาวราวหิมะตัดกับบรรยากาศท้องฟ้าสีครามทำให้ได้รับฉายา "กระจกแห่งท้องนภา" (Mirror of the Sky) ทะเลสาบฉาข่าจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากของมณฑลชิงไห่ โดยในปี 2018 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกว่า 3 ล้านคน